Aktuellt

Är EU din hemmamarknad?

Det kan det bli, när EU-kommissionen vänder sig till tjänsteföretagen för att skapa den marknad de behöver. Fungerar handeln med tjänster inom EU? Köper ni tjänster över nationsgränserna? Eller inte? Och i så fall varför? Det är några av de frågor EU-kommissionen går ut med i en enkät till tjänsteföretagen. EU-kommissionen hoppas få ett stort gensvar och helst konkreta exempel på i vilka medlemsländer och på vilket sätt hinder fortfarande kvarstår och bromsar företagens utvecklingsmöjligheter.

Digital infrastruktur till alla?

På konferensen Terminsstart Telekom i onsdags pratade jag om vad som krävs för att vi ska nå bredbandsmålet om 100Mbit/s till 90% av Sveriges hushåll och företag år 2020. En grundbult är konstruktiv samverkan mellan olika aktörer för att nå optimala förutsättningar för utbyggnaden. När alla kommuner förstår vikten av att medborgarna får tillgång till framtidssäker digital infrastruktur – och bidrar till detta – är mycket vunnet.

En ny regering med fokus på framtiden

Det här blogginlägget kommer inte att handla om den oerhört trista verklighet vi idag vaknat upp till… en verklighet med många förlorare och bara 12,9 % ”vinnare”. Det kommer inte heller att handla om spekulationer kring regeringskonstellationer, ministerposter eller eventuella omval. Det kommer vi att få många anledningar att återkomma till framöver. Det här blogginlägget handlar istället om något ännu viktigare. Om Sveriges framtid bortom de rådande eftervalssvallningarna. Om hur Sverige ska kunna möta alla de framtidsutmaningar som väntar längre fram.

Visa fler…