Aktuellt

Var finns den trånga sektorn?

En framgångsrik svensk IT-bransch gör stor skillnad för Sverige: det ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt samhälle, det ger sysselsättning, det ger oss renommé internationellt. Vi har också på många sätt varit framgångsrika – både genom egna, expansiva företag som Ericsson, Spotify och flera andra, och som bas för innovativa startup-företag som blivit attraktiva uppköpsobjekt. Men för att vara ett framgångsrikt företag, oavsett bransch, måste man ha en marknad att verka på. Näringslivet är kompetenta och drivande köpare av IT, vilket ger en krävande marknad. Många IT-företag ser att det dessutom finns stora behov av IT-tjänster i den offentliga sektorn.

Efterlyses: politiska visioner om digitalisering

Häromdagen arrangerade vi en välbesökt valdebatt med representanter från våra riksdagspartier. Syftet var att lyfta konsekvenser av, och prioriteringar i, vårt digitala samhälle; Finns det ett politiskt intresse och en förståelse för frågorna inför årets val? Är det några skillnader mellan de politiska partierna? Hur menar de att Sverige ska nå regeringens uttalade mål om att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter?

Visa fler…