Aktuellt

En ny regering med fokus på framtiden

Det här blogginlägget kommer inte att handla om den oerhört trista verklighet vi idag vaknat upp till… en verklighet med många förlorare och bara 12,9 % ”vinnare”. Det kommer inte heller att handla om spekulationer kring regeringskonstellationer, ministerposter eller eventuella omval. Det kommer vi att få många anledningar att återkomma till framöver. Det här blogginlägget handlar istället om något ännu viktigare. Om Sveriges framtid bortom de rådande eftervalssvallningarna. Om hur Sverige ska kunna möta alla de framtidsutmaningar som väntar längre fram.

Nej Per Lindvall: Kunderna tjänar på en fri marknad

Jag läser med förvåning Per Lindvalls analys i SvD Näringsliv där han anser att telekommarknaden är ett samhällsekonomiskt fiasko. Hur kan han på allvar mena att ett infrastrukturmonopol vore att föredra för svenska konsumenter? Finns det några relevanta exempel på när ett sådant verkligen fungerat och gynnat konsumenten i större utsträckning än en fri och konkurrensutsatt marknad? Jag tror inte det.

Skapa ett RIT-avdrag

Att installera en nyinköpt dator, sätta upp ett nätverk eller ställa in en skrivare – tjänster som för vissa är lätta att hantera själv men som för andra är en utmaning. IT-support för privatpersoner är i dag en nästintill obefintlig marknad, trots att efterfrågan är stor. Reducerad skatt på hushållsnära IT-tjänster skulle minska det digitala utanförskapet, samtidigt som det skapar nya jobb för den yngre, IT-kunniga generationen.

Var finns den trånga sektorn?

En framgångsrik svensk IT-bransch gör stor skillnad för Sverige: det ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt samhälle, det ger sysselsättning, det ger oss renommé internationellt. Vi har också på många sätt varit framgångsrika – både genom egna, expansiva företag som Ericsson, Spotify och flera andra, och som bas för innovativa startup-företag som blivit attraktiva uppköpsobjekt. Men för att vara ett framgångsrikt företag, oavsett bransch, måste man ha en marknad att verka på. Näringslivet är kompetenta och drivande köpare av IT, vilket ger en krävande marknad. Många IT-företag ser att det dessutom finns stora behov av IT-tjänster i den offentliga sektorn.

Visa fler…