Aktuellt

Vår ljusnande framtid är vår – och ingen annans

Digitaliseringskommissionen har formulerat ett första utkast till den omvärldsanalys som är tänkt att ligga till grund för de slutliga bedömningar och förslag som kommissionen överlämnar till regeringen i december. Det är en mycket bra genomlysning av vilka omvärldsfaktorer som på olika vis påverkar samhället och som bör tas i beaktande vid utformandet av politiska initiativ kopplade till digitaliseringen. Men det är särskilt på en punkt som det inte går att undgå att bli lite oroad.

Visa fler…