Aktuellt

”Har man inget internet, då står man utanför”

Igår inleddes SVTs satsning #ettsverige med att belysa utmaningen att få tillgång bra bredband även på landsbygden. Att fokus sätts på denna fråga är mycket positivt eftersom tillgång till bra bredband är en demokratifråga... Dessvärre blir jag inte så hoppfull när jag hör att Sveriges IT-minister Mehmet Kaplan när han intervjuas av SVT om dagens situation förlitar sig på två initiativ som lösningen på utmaningen.

Vi söker en näringspolitisk expert inom välfärdsteknologi och offentlig marknad!

Vi söker nu en näringspolitisk expert med huvudsaklig inriktning välfärdsteknologi och offentlig marknad. Arbetet innebär framförallt att ansvara för IT&Telekomföretagens policyarbete inom nämnda frågor, vilket exempelvis innebär att vara vår talesperson, delta i offentlig debatt, arbeta med våra påverkansprojekt och utarbeta remissvar. Kontakter och förankring med medlemsföretag är en viktig del i arbetet, liksom att bygga upp kontaktnät med både myndigheter och politiker.

Visa fler…