Aktuellt

Rättslösheten hos arbetskraftsinvandrare som utvisas: (S) som pressas av SD och LO?

Många har, med rätta, upprörts över den nyligen uppmärksammade utvisningen av Tayyab Shabab, en skicklig mjukvaruutvecklare, som drabbats mycket hårt av ett bagatellartat och sedan länge kompenserat misstag rörande pensionsavsättningar från en tidigare arbetsgivare. Fallet är dock bara den yttersta toppen av ett isberg av rättslöshet hos arbetskraftsinvandrare i Sverige. Det framgår inte minst av den oberoende organisationen Centrum för rättvisas granskning av 450 pågående och avslutade utvisningsärenden från Migrationsverket. Rapporten visar att åtskilliga av utvisningsfallen grundar sig på bagatellartade fel och misstag, med svagt eller obefintligt rättsligt stöd. Den korta sammanfattningen, med de tre typfallen av utvisningssituationer, är lika lättläst som upprörande. Är detta en tragisk konsekvens av att regeringen pressas från både SD och LO?

Rimligt krav att kunna ringa i glesbygd

Tomas Mörtsell (C), kommunalråd i Storumans kommun, skriver på SvD debatt att det måste gå att ringa i glesbygden. Ett mycket rimligt krav: givetvis borde det vara en självklarhet också för de som bor utanför våra städer att kunna nå räddningstjänst, ringa släkt och vänner och betala sina räkningar på nätet. En framtidssäker digital infrastruktur att lita på i hela landet är numera en förutsättning för att vi alla fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter – och kunna ta del av den samhällsservice vi behöver.

Debatt:Nyttja kommersiella mobilnät till blåljus!

Bygg inte nytt - låt polisen, försvaret och räddningstjänsten använda befintliga kommersiella mobilnät. Upphandling via de kommersiella näten är minst lika säkert, mer kostnadseffektivt och ger bättre funktionalitet och kapacitet än om staten bygger ett separat blåljusnät, som skulle stå outnyttjat under långa perioder, skriver tre telekomföretag tillsammans med IT&Telekomföretagen i en gemensam debattartikel.

Visa fler…