Aktuellt

Värdet i att vara bäst och vikten av att lära av de bästa

Vilken reell nytta innebär egentligen målet att vara bäst i världen på digitalisering; Vilken nytta innebär det för samhället/näringslivet/individen? Vilka problem/utmaningar vill vi söka lösa med att bli bäst i världen? För mig som övertygad digialiseringsevangelist finns det ju såklart många självklara svar på dessa frågor, men från politiskt håll lyser svaren dessvärre med sin frånvaro.

Visa fler…