Arbetsgivarnytt

Arbetsgivarnytt är ett e-postutskick med viktiga arbetsgivarfrågor som du som är medlem kan prenumerera på. Du får nyheter om ditt kollektivavtal, lagändringar, föreskrifter och försäkrings- och pensionsfrågor.

Här nedan hittar du Arbetsgivarnytt för den bransch och de avtal som du är berörd av.