Förnyat krav på deltidspension från Unionen

Frågan om deltidspension/flexpension blir högaktuell under 2016 eftersom Unionen pekat ut frågan som en av avtalsrörelsens viktigaste. Under den senaste avtalsrörelsen blev resultatet, att deltidspensionen infördes i Unionens kollektivavtal med alla förbund inom Svenskt Näringsliv utom i förbunden inom Almega.

Almegas förbund har i förhandlingar avvisat kravet på deltidspension/flexpension. Systemet är obligatoriskt och utan möjligheter till avvikelser varken på individ- eller företagsnivå och innebär en ökad fast kostnad för företagen. Idag avsätts 4,5 % av lönesumman till tjänstepension och Unionens målsättning är att deltidspensionen/flexpensionen på sikt ska vara 2 %, vilket skulle innebära fasta pensionskostnader på minst 6,5 %. Detta innebär i sin tur att företag som väljer att inte teckna kollektivavtal får en konkurrensfördel.

Unionen kommer under hösten och vintern att intensifiera sitt arbete med att mobilisera stöd från sina medlemmar kring deltidspension/flexpension. I förra veckan skickade Unionen ut en särskild bilaga till sin medlemstidning om deltidspensionen/flexpensionen. Unionen informerar inte om att för medlemmar som tjänar under 39 100 kronor i månaden blir deltidspensionen/flexpensionen en ren förlustaffär.

Almega har därför tagit fram material om hur deltidspension/flexpension kan påverka medarbetarnas privatekonomi. Vi har tagit fram en utförlig rapport och en mer lättillgänglig folder. Dessa finns på www.almega.se/flexpension, där vi även har samlat frågor och svar kring deltidspension/flexpension.

Vårt syfte med denna information är att ge er tillgång till fakta och argument för eventuellt kommande diskussioner på ert företag i samband med att Unionen informerar sina medlemmar och klubbar. Ni får gärna sprida foldern till era medarbetare via era intranät eller på andra sätt som ni finner lämpliga. Det går naturligtvis även bra att länka till vår sida om flexpension. Tryckt folder kan beställas utan kostnad av Anne Callvik.