Program: Almedalen 2011

För fjärde året i rad deltog IT&Telekomföretagen under Almedalsveckan i Visby. På agendan stod bland annat tre seminarier/debatter.

Sverige år 2020 – världens samhällsnyttigaste land!

Arrangör: IT&Telekomföretagen inom Almega
Tisdagen den 5 juli kl. 13.00-14.30, Hästgatan 12

Tre kunniga personer bjuds in för att ge sin framtidsvision kring ITs potential för samhället när det kommer till skola, miljö och vård&omsorg. En namnkunnig panel debatterar sedan Program 1kring hinder som måste undanröjas och förutsättningar som måste till för att denna framtidsvision ska bli verklighet. Jonas Hallberg, känd från bland annat P1s Spanarna, kommer också att ge sin syn på Sverige år 2020.

Deltagare: Anna-Karin Hatt, IT-minister; Monica Green, riksdagsledamot (S); Andreas Carlson, riksdagsledamot (KD); Fredrik Svensson, Rektorsakademin; Lars Jerlvall, Center för eHälsa i samverkan (Landstingens gemensamma organisation för utveckling av eHälsa) samt Dennis Pamlin, Low Carbon- Leaders, UN Global Compact.

Moderator: Anna Olin

Ta del av ett referat från seminariet här.

Svenska konsumenter dissar IT- och telekomindustrin i aktuell hållbarhetsranking – varför?

Arrangör: IT&Telekomföretagen inom Almega och TeliaSonera
Torsdagen den 7/7 kl. 08:00 - 09:00 (frukost serveras från kl.07.30), S:t Hansgatan 9, ”Rosenhill”

Program 2

I en ny undersökning, där svenska konsumenter fått betygsätta olika branschers miljöarbete, hamnar IT- och telekombranschen långt ner på listan för bäst i klassen.

Hur kommer det sig och vad gör vi åt det? Företrädare från branschen och konsumentsidan debatterar.

Bland deltagarna kan nämnas: Catherine Karagianni, TeliaSonera; Anne-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen; Martin Högenberg, Logica; Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter samt Erik Hedén, IDG Research.

Moderator: Johan Hallsenius

Ta del av ett referat från seminariet här.

Varför bredare band? – Nyttan och glädjen med bredband i Sverige

Arrangör: IT&Telekomföretagen inom Almega
Torsdagen den 7 juli kl. 13.00-14.30, Hästgatan 12

Seminariets syfte är att illustrera och debattera värdet av bredband för individ och samhälle, och problematisera frågan om hur efterfrågan och utbud av bredband med höga 

Program 3

hastigheter (100 Mbps) relaterar till varandra; Om 100 Mbps är tillräckligt om tio år - Hur långt kan man nå beträffande regeringens bredbandsmål om det inte finns tydliga nyttor för konsumenter?

Vi måste se till att fortsatt aktivt arbeta för att lyfta fram de möjligheter, den nytta, höghastighetsbredband skapar för samhället och för Sverige som IT-nation.

Deltagare: Göran Marby, PTS; Mikael Ek, Svenska Stadsnäts Föreningen; Karin Hovlin, Governo; Patrik Sandgren, Bredbandsforum; Hans Wallberg, Sunet; Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet; Erik Kruse, Ericsson; Maria Ferm, riksdagsledamot (MP) samt Ola Johansson, riksdagsledamot (C).

Moderator: Weje Sandén 

Ta del av ett referat från seminariet här.