Varför ska Sverige ha bredare band?

Den frågan ställde IT&Telekomföretagen på ett seminarium den 7 juli i Almedalen. Seminariet började med fyra inspel från Bredbandsforum, Governo, Riksantikvarieämbetet och Sunet och följdes av en debatt med två politiker, PTS och Svenska Stadsnäts Föreningen.

2009 presenterade regeringen bredbandsstrategin som säger att år 2020 ska 90 procent av Sveriges befolkning ha bredband i världsklass med en hastighet på 100 Mbit. Strategin säger att det är marknaden som ska driva utvecklingen.

patrik_sandberg bredare

– Vård, omsorg och utbildning kommer kräva mer bandbredd i framtiden, säger Patrik Sandgren, Bredbandsforum.

 

 

 

 

karin_hovlin bredband

 
 

Karin Hovlin, Governo, presenterar en fallstudie de har gjort på sex kommuner, Lycksele, Leksand, Falun, Sala, Borås och Orust, och vad de ser för nytta med bredband. Fallstudien tittade på tre områden: näringslivsutveckling, skola och medborgardialog.

 


Studien visar att medborgarna har en stor förväntan på nytta av bredband. En del är redan realiserat som till exempel bättre tillgång till marknaden inom näringslivsomr

ådet. När det gäller skola och medborgardialog finns det fortfarande mycket att göra. 

Riksantikvarieämbetet arbetar med e-tjänster och 3,5 miljoner fornfynd finns att hitta på deras webbplats. De arbetar bland annat med öppna api:er så att externa parter kan komma åt deras data.

lars_lundquist bredband

– Tekniken är bara en del. Vi jobbar också med licensieringsfrågor och upphovsrätt, säger Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet.

 

 

 

 

 

 

Lars Lundqvist tycker att bredbandsfrågan handlar om att byta perspektiv. På Riksantikvarieämbetet jobbar de efter följande:

• finns inte informationen på webben så finns den inte.
• vi är inte relevanta om vi inte är tillgängliga.
• vi ska släppa så mycket information fri som möjligt.

Samordning behövs

När Sunet har byggt om hela sitt nät till alla 30 lärosäten har varje lärosäte 10 Gbit i ett fullt redundant nät som består av 854 mil svartfiber. Sunnet arbetar mot en huvudleverantör, men den leverantören har cirka 40 underleverantörer. Det har inneburit en del problem att få klart hela nätet. I en del av nätet har 8 mil fiber dragits genom fyra kommuner som bland annat hade olika betalnings- och servicemodeller.

hans_wallgren bredband

– Det behövs samordning. Någon måste ta ansvaret och ta på sig ledartröjan, säger Hans Wallberg, samordnings- och utvecklingsansvarig Sunet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räcker det med marknadskrafterna?

maria_ferm bredband

Maria Ferm, riksdagsledamot (MP), tycker att staten måste stödja bredbandutbyggnaden.
– Vi i Miljöpartiet tycker inte att det räcker med marknadskrafterna, säger Maria Ferm.

 

 

göran_marby bredband


 Göran Marby, generaldirektör PTS, berättar att PTS arbetar hårt för att de resterande 1 150 hushållen som idag saknar bredband ska få tillgång till det. Under nästa år gör de tillsammans med Bredbandsforum en särskild satsning mot kommunerna.

 

 

ola_johansson bredband

 

– Marknaden ska lösa det den kan. Byalag och lokala föreningar kan söka pengar för att bygga ut bredband lokalt, säger Ola Johansson, riksdagsledamot (C).

 

 

 

mikael_ek bredband

 

-Om skola, vård och omsorg ska finas virtuellt på nätet så kan inte marknaden styra utbyggnaden. Då måste staten ha en strategi, engagera sig och investera pengar så att vi kan bli det främsta digitala landet, säger Mikael Ek, Svenska Stadsnäts Föreningen.

 

 

Text & bild: Ann-Charlotte Geissler, Kalas design och kommunikation