IT ger än mer möjligheter i framtiden

På IT&Telekomföretagens seminarium i Almedalen visionerades det fritt kring IT i miljö, skola och vård år 2020. IT-minister Anna-Karin Hatt gav sin vision för år 2020 och kommenterade sedan de olika visionerna tillsammans med IT&Telekomföretagens ordförande Stefan Gardefjord, VD Logica.

Jonas Hallberg, känd från bl.a. Spanarna i P1, inledde samt avslutade seminariet med en spaning om Sverige år 2020. . Han menade bland annat på att alla kommer att få ett litet USB-minne laddat med Bibeln, Koranen, Talmud och Svea Rikes lag. Varje gång du gör något olagligt eller omoraliskt piper det.

– Tekniken ska vara i människans tjänst, säger Anna-Karin Hatt och ger exempel på att patienterna ska äga sina journaler, äldre ska kunna välja lunchalternativ inom omsorgen, arbeta hemifrån och e-handel som möjliggörare för export.

Anna-Karin Hatt ser också att IT gör demokratin än mer tillgänglig. Småbarnsföräldrar och äldre kan delta i det politiska arbetet hemifrån och vara med och fatta beslut vid köksbordet.

– Den digitala agendan som vi tar fram nu ska ge oss gemensamma mål för IT, säger Anna-Karin Hatt.

Miljö

Dennis Pamlin, Low Carbon Leaders, UN Global Compact, visionerade om miljöområdet. Han sa att vi har släppt tekniken som det viktigaste utan vi tittar på vad det är vi behöver. Vi fokuserar på de problem som måste lösas och vi kommer att kunna mäta hur vi hjälper världen att bli bättre med de IT-lösningar vi exporterar.

– Vi ska använda oss av 9-miljardersfiltret när vi tänker på utveckling. Vad kan 9 miljarder människor vilja ha? Det öppnar upp för innovationer och export, säger Dennis Pamlin.

Dennis Pamlin ser också att vi behöver ha 4-5 världsmål för miljön som vi samarbetar kring globalt.

anna-karin_hatt Almedalen 2011 referat

 

Anna-Karin Hatt:

- I den digitala agendan kommer vi att sätta djärva mål för alla inte bara för regeringen.

 

Stefan Gardefjord:
- Vi måste mobilisera och ambitionerna behövs. Branschen kan bara ta ansvar för en del av visionerna. 

Skola

Läroplanen innehåller innovation och kreativitet. Timplanen är borta och utbildningen är ämnesöverskridande. Det ser Fredrik Svensson, Rektorsakademin, i sin framtidsvision för 2020. Skolan har kollaborativt lärande och läraren är coach till eleverna. Eleverna deltar i beslut om hur skolan och utbildningen utformas.

Media ger en mer balanserad bild av skolan och visar både på goda exempel och berättar om problem som måste förbättras. Den balanserade mediebilden stärker skolans status.

 fredrik_svensson Almedalen 2011 referatFredrik Svensson tycker också att det är dags att sluta med Cajsa Warg-mentaliteten, att ändra ordningen på befintliga delar. Det funkar inte. Använd istället goda exempel och ge vassa pedagoger utrymme.

 

 

Anna-Karin Hatt:
- Läraryrket är fortfarande ett kall. Lärarna brinner för att lära ut, inte för IT. Vi måste visa lärarna hur eleverna kan lära sig mer med rätt IT-verktyg.

stefan_gardefjord Almedalen 2011 referat

 

 

 

Stefan Gardfjord:

- Branschen arbetar med att väcka intresse för IT i skolan genom olika projekt, till exempel VäljIT. Det behövs gemensamma krafttag, men frågan är hur lång tid det får ta.

 

 

Vård och omsorg

lars_jerlvall Almedalen 2011 referat

Lars Jerlvall, Center för eHälsa i samverkan, ser begriplig information och IT-system som kan prata med varandra i sin vision för 2020. Det skapas fler tjänster från fler aktörer. Varje person ska kunna ta del av sin egen journal och välja hur den ska delas med läkare och annan vårdpersonal. Samverkan mellan kommuner, landsting och övriga aktörer gör det enklare att byta information med varandra.

 

 

Anna-Karin Hatt:

- Vården ha många huvudaktörer och IT-systemen måste hänga ihop. Patienten äger rätten till sin behandlingsprocess och till sin information.

Stefan Gardefjord:
- Det är inte tekniken som är hindret när det gäller vården. All teknik som behövs finns redan. Det handlar om att köpa tjänsterna, köpa funktionerna istället för tekniken. Satsningarna på IT är självfinansierande, men det saknas pengar idag.

Vad säger politikerna?

Riksdagspolitikerna Andreas Carlson, (KD), och Monica Green, (S), var positiva till de olika framtidsvisioner som framfördes. De lyfte bland annat offentliga upphandlingar som måste bli bättre och även ge mindre företag en chans. De konstaterade också att IT är ett medel som kan skapa nytta både i skolan, miljön och vård och omsorgen.

Text & bild: Ann-Charlotte Geissler, Kalas design och kommunikation