"IT i välfärdens tjänst" var titeln på seminariet på torsdagen i Almedalen. I panelen gav IT- och energiminister Anna-Karin Hatt, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen och Per Mosseby, ledamot i beredningen för eSamhället vid Sveriges kommuner och Landsting, sin syn på ämnet.

– Tillgång till öppen data är en nyckelfråga, säger Anna-Karin Hatt.

Anna-Karin Hatt berättar också att regeringen just nu arbetar med en ny e-förvaltningsstrategi.

Anne-Marie Fransson ser tre hinder som måste lösas för att branschen ska kunna leverera alla de IT-tjänster som behövs: öppen data och öppna gränssnitt, integritetsfrågan samt att förenkla offentlig upphandling i branschen.

– Branschen ser fram emot e-förvaltningsstrategin, säger Anne-Marie Fransson.

Per Mosseby tar upp tre punkter som han menar ska förbättra IT i välfärden: öppen data, öppen samverkan mellan kommuner och landsting samt ett öppet ekosystem för offentliga digitala tjänster.

IT i skolan

Anders Johansson, corporate Affairs Director Microsoft Sverige, tycker att det finns goda exempel där teknik används inom skolan och att det finns lärare som brinner för teknik, men efterlyser den stora vågen där tekniken genomsyrar hela skolan.

– Hur ska vi åstadkomma vågen? Hur ska vi lyckas samla alla dessa intressenter inom skolan för att börja använda IT i skolan? undrar Anders Johansson.

Per Mosseby håller med. Bara enskilda eldsjälar fungerar inte för att etablera IT som verktyg i undervisningen.

– Det är jätteviktigt med lärarutbildningen men vi har inte råd att vänta så länge för att få det genomslaget. Vi behöver nå ut i Sveriges skolor så vi får ut det överallt, säger Per Mosseby.

Anna-Karin Hatt tycker också att det ska ske nu.

– För varje dag som går, varje år som går, varje årskull är det tusentals barn som inte får den kunskap de har rätt att få enligt svensk lag, säger Anna-Karin Hatt. 

IT i vård och omsorg

Roland Granlund, Vice President Tieto Sweden Healthcare & Welfare, tycker att det saknas bra samverkansforum för stat, kommun och leverantörer.

– Strategier är viktigt, och att vi har ett långsiktigt tänkande. Annars törs vi leverantörer kanske inte investera i nya lösningar, om det inte är hållbart, säger Roland Granlund.

Anne-Marie Fransson tycker att det finns alldeles för många forskningsprojekt och andra projekt inom vård och omsorg som aldrig realiseras.
IT och kultur
David Mothander, nordisk policyrådgivare Google Sverige, menar att kulturen är på många sätt är kittet i samhället idag och kommer vara det även i framtiden.

– De kulturella näringarna kommer vara högst delaktiga i att bekosta framtidens välfärdssamhälle, säger David Mothander.

IT och miljö

– Vi har dragit ner vårt resande med 60 procent och minskat koldioxidutsläppen med 50 000 ton, säger Sverker Hannervall, chef för TeliaSoneras Företagstjänster. Det har de gjort genom att använda virtuella möten. 39 procent av de privata företagen har möjlighet att använda virtuella möten och 26 procent av offentlig förvaltning visar en undersökning som TeliaSonera har gjort.

Anna-Karin Hatt medger att IT-användning inom miljöområdet är ett av de områden där Sverige kan bli bättre. De offentliga förvaltningarna och myndigheterna har fått ett miljöuppdrag i strategin ”Den gröna förvaltningen” och ska rapportera sina åtgärder till henne en gång per år.

Resandet till jobbet påverkar också miljön och möjligheten att jobba hemma hjälper också till att hålla nere koldioxidutsläppen. Därför är det viktigt att bredbandsutbyggnaden fortsätter. Anna-Karin Hatt tror inte att operatörernas utbyggnad kommer ge alla i Sverige tillgång till 100 Mbit enligt bredbandstrategin. Hon säger att offentlig finansiering kommer att ge även de medborgare som är bosatta där de kommersiella krafterna inte finner lönsamhet i fortsatt utbyggnad, ett bredband på 100Mbit.

Öppen data och öppna standarder

Öppna API:er och öppna standarder var det flera som tog upp under seminariet och vem som ska bestämma vilken standard som gäller. Jan Östlund, IT-chef Alingsås kommun, föreslog att det är statens uppgift att ge inriktning medan Per Mosseby tycker att ett ekosystem fungerar bättre - om någon inte gillar en standard börjar man istället att leta efter en ny och förhoppningsvis bättre.

Fredrik Sand, IT-politik Stockholm Handelskammare, gillar initiativet med den digitala agendan. Han tycker också att det låter bra med en portal för öppen data, men poängterar att den måste hålla bra kvalitet.

Finansiering av öppen data

Avgifter för öppen data diskuterades också. Anders Olsson, utvecklingsdirektör Lantmäteriet, menar att mycket data finansieras genom att den används. Om den är billigare eller gratis så kommer den användas mer, men finansieringen måste lösas.

Anna-Karin Hatt menar att myndigheter som tillhandahåller data behöver kunna finansiera det och hon kommer att diskutera med andra ministrar hur den guldgruva till data som många myndigheter ska kunna bli mer öppen.

Anne-Marie Fransson menar att all data inte behöver vara gratis utan branschen kan betala för att använda den.

Seminariet arrangerades tillsammans med Näringsdepartementet. Moderator var Magnus Höij.

Text: Ann-Charlotte Geissler, Kalas design och kommunikation
Bild: Ann-Charlotte Geissler och Anette Jansson