Välfärd med välfärdsteknologi? Diskussion och debatt kring Framtidskommissionens slutrapport

Framtidskommissionen har nyligen presenterat sin slutrapport. Jesper Strömbäck från kommissionen presenterar de slutsatser som kommissionen kommit fram till. Presentationen följs av en debatt: hur kan välfärdsteknologin lösa dessa utmaningar? Till denna diskussion kopplar vi en lista med de viktigaste politiska besluten som vi anser måste till för att trygga framtidens välfärd.

Referat

Grön tillväxt, den demografiska utvecklingen, delaktighet och jämställdhet samt rättvisa och sammanhållning. Det är de fyra framtidsutmaningar som Framtidskommissionen fick i uppdrag att titta närmare på. Under fredagens seminarium sammanfattade Jesper Strömbäck, huvudsekreterare och kanslichef, kommissionens slutrapport.

Han berättar att de också har tittat på ytterligare två områden: globalisering och teknikutveckling, som han konstaterar är viktiga i sig själva – inte minst eftersom de genomsyrar hela samhället.
– Vi kan inte tänka på globalisering och teknikutveckling som separata faktorer, utan de är en del av alla samhällsprocesser, konstaterar han. sem4 webb2

Han lyfter upp att teknikutvecklingen till exempel spelar stor roll för att skapa en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling. Samtidigt som den kanske också kan bidra till lösningar på de problem som den demografiska utvecklingen leder till.

IT&Telekomföretagens förslag

Mikael von Otter, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, berättade om organisationens egna förslag till beslut som bör prioriteras. Bland annat efterfrågas digital och kulturell kompetens, en strategi för eOmsorg och bostäder med digital infrastruktur för äldre. Han konstaterade samtidigt att digital kompetens kan vara ett sätt att förbättra rättvisa och sammanhållning.

Vad säger framtidens politiker?

Eftersom framtiden var i fokus hade några av ungdomsförbunden bjudits in. Erik Bengtzboe, förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet, definierade själv några utmaningar, bland annat tillgänglig infrastruktur och innovationsklimatet.
– Många svenska företag ligger i framkant, men går man till de statliga myndigheterna så känns det som att man flyttas 40 år tillbaka i tiden. Det finns ett enormt innovationstryck men staten hänger inte riktigt med, säger han.webbild_collage

Hanna Wagenius, förbundsordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund, konstaterar:
– IT är fullständigt avgörande för att vi ska ha en bra välfärd i framtiden. Vi har en möjlighet att effektivisera de system som finns och hitta nya smarta lösningar.

Magda Rasmusson, språkrör för Grön Ungdom, lyfter upp klimatfrågan.
– Jag tycker att det är väldigt imponerande att ni har gjort det som många politiker missar, ni ser problemet och levererar lösningar. Det här med att minska resandet tror jag är avgörande för klimatfrågan och idag görs det många resor som skulle kunna ersättas med modern teknik, säger hon.

– Framtiden formas av oss här och nu, och under den närmaste tiden framöver. Vi kan alltid påverka vårt eget öde, men det kommer att kräva insatser, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, som ser digitaliseringen som en strategisk fråga.

Välfärdsteknologi och framtiden

Staffan Hanstorp, vd på Addnode och styrelseordförande i IT&Telekomföretagen, konstaterar att svaret på frågan om välfärdsteknologi kan lösa framtidens utmaningar är nej.
– Men den kan spela en avgörande roll på alla punkterna, säger han.

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör i IT&Telekomföretagen, lyfter också upp att det kommer att bli en global marknad för kompetens.
– Det är centralt att vi har ett utbildningssystem som gör oss konkurrenskraftiga. Plus att vi måste se till att vi är så bra och så intressanta att vi lockar kompetens till Sverige.

Politikernas roll och generationsskillnader diskuterades också. Petter Hojem, ämnessakkunnig i Framtidskommissionen, konstaterar:
– Det finns alltid någon som förlorar på omställning. Man måste förstå och analysera vem det går emot för att man ska se hur man gemensamt kan gå framåt.

Deltagare:
Jesper Strömbäck, huvudsekreterare och kanslichef, Framtidskommissionen
Erik Bengtzboe, Förbundsordförande, MUF
Hanna Wagenius, Förbundsordförande, CUF
Gabriel Wikström, Förbundsordförande, SSU
Magda Rasmusson, Språkrör, Grön Ungdom
Staffan Hanstorp, VD, Addnode Group AB tillika styrelseordförande, IT&Telekomföretagen
Mikel von Otter, IT&Telekomföretagen

Seminariet arrangerades av IT&Telekomföretagen i samarbete med Computer Sweden. Magnus Höij var moderator.
Text och foto: Sara Wilk