IT&Telekomföretagen i Almedalen 2014

I år fanns vi för sjunde året i rad på plats under Almedalsveckan i Visby, för att lyfta fram och diskutera branschens frågor.

almedalen2014collagewebb

armbandsamlingwebb

IT-dagen i Almedalen

För tredje året i rad samlade IT&Telekomföretagen tillsammans med Computer Sweden experter och talespersoner till ett forum för diskussion och debatt i Almedalen. Under en välbesökt heldag på Gotlands museum höll vi en rad seminarier med brännheta IT-frågor i fokus.

Läs blogginlägget "Mer IT i vård och omsorg" om ett av våra seminarier under IT-dagen.

Se webbsändningar från IT-dagen här

Hjälp med IT-tjänster i hemmet – rättighet eller lyx?

Svenska konsumenter vill kunna köpa skattesubventionerade IT-tjänster (RIT-avdrag) likväl som hushållstjänster. En rättighet för alla menar vissa - en onödig lyx menar andra. Ska RUT få sällskap av RIT? Debatt mellan politiker och näringslivsföreträdare om förslaget till utvidgning av RUT-avdraget.

Läs blogginlägget "Bred enighet om avdrag för IT-hjälp hemma" om seminariet.


Bredband till alla - har vi råd med det?

En frenetisk utrullning av fiberoptiska bredbandsnät till slott och koja pågår i många delar av landet. Ska Sverige bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter måste minst nio av tio hushåll och företag ha tillgång till 100Mbit/s år 2020, vilket är regeringens mål.

Läs blogginlägget "Enighet i Almedalen om digitaliseringen av Sverige" om seminariet.

Hur ser ungdomsförbunden på Sveriges förmåga att tillvarata IT i samhället?

De politiska ungdomsförbunden debatterar konsekvenser av och prioriteringar i vårt digitala samhälle, utifrån en enkät ställd till förbunden och deras moderpartier. Finns det ett intresse och en förståelse för frågorna inför årets val? Finns det några politiska skillnader?

Axel Oxenstierna 2.0 - Kvalitet i välfärden genom digital samverkan

Svensk förvaltning vilar på självstyrande kommuner och självständiga, specialiserade myndigheter. Men för att möta privatpersoners och företagares behov av samhällsservice är samverkan nu ett måste. Hur kan leverantörer och offentlig förvaltning att mötas kring långsiktiga utvecklingsfrågor? Vilken styrning krävs för att gå från digitala stuprör till samverkande system?

Läs blogginlägget "Den moderne Axel Oxenstierna bör vara en antites till den historiske" om seminariet.

Visa alla

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2013

För sjätte året i rad deltog IT&Telekomföretagen under Almedalsveckan i Visby. På agendan stod bland annat fyra seminarier/debatter om allt från välfärdsteknologi till användning av IT i skolan.

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2013 - utökad information

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2012

För femte året i rad deltog IT&Telekomföretagen under Almedalsveckan i Visby. På agendan stod bland annat fem seminarier/debatter.

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2012 - utökad information

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2011

Under Almedalsveckan 2011 ville vi gärna påminna om möjligheterna med och betydelsen av välfärdsteknologin. Vi signalerade tydligt på ställen runt om i staden vid verksamheter där välfärdsteknologin spelar en viktig roll ...

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2011 - utökad information

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2010

2010 intog IT&Telekomföretagen Almedalen för tredje året i rad. På agendan stod bland annat en debatt om prioriteringar i det framtida informationssamhället med företrädare från de politiska ungdomsförbunden, samt debatt och mingel om hur man med hjälp av IT kan minska det jobbrelaterade resandet.

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2010 - utökad information