IT&T i Almedalen

I tillägg till de seminarier vi själva arrangerade deltog vi i ett flertal andra arrangemang under Almedalsveckan 2014. Här ser du några av dem.

Hearing Smarta Elnät

Regeringens samordningsråd för smarta elnät bjuder in till hearing om den nationella handlingsplanen för utveckling av smarta elnät 2015-2030. Den slutliga planen ska presenteras för regeringen i december i år. Vi vill gärna ta del av dina åsikter om de förslag som vi hittills har kommit överens om!

Tid: Måndagen den 30 juni 10.30-11.15
Plats: Teaterskeppet, kajplats 10, Hamnplan, Visby Hamn.

Medverkande från IT- och Telekomföretagen:
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT- och Telekomföretagen

Övriga medverkande:
Bo Dahlbom, forskningschef Sustainable Innovation och ledamot i rådet
Hannes Carl Borg, politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet
Pia Brühl Hjort, vd, Trollhättan Energi
Jakub Gubanski, affärsutvecklare smarta elnät, ABB
Maria Khorsand, vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (rådets ordförande)
Bo Normark, senior konsult Power Circle (rådets vice ordförande)
Mikael Odenberg, gd, Svenska Kraftnät
Anne Vadasz Nilsson, gd, Energimarknadsinspektionen

Läs mer om Hearing Smarta Elnät

Digitalisering – hot eller möjlighet för jobben?

Tid: Tisdag den 1 juli kl 11-12
Plats: Unionens trädgård Hästgatan 10, Visby

Medverkande från IT- och Telekomföretagen:
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT- och Telekomföretagen

Övriga medverkande:
Jan Gulliksen, ordf. Digitaliseringskommissionen
Carl Benedikt Frey, ansvarig för en studie på amerikansk arbetsmarknad som visar vilka jobb som bär störst risk att slås ut som en följd av digitaliseringen.
Cecilia Fahlberg, Unionen

Moderator: Sverker Olofsson

Yrkeshögskolan – vilka behov har det anställande arbetslivet?

Tid: Onsdagen den 2/7  09:00 - 09:45
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

Ett seminarium om yrkeshögskolans möjlighet att möta företagens skiftande behov när det gäller kompetensförsörjning och rekrytering. Beroende av faktorer som företagsstorlek, lokalisering och bransch ser önskemålen olika ut.

Medverkande från IT- och Telekomföretagen:
Fredrik Von Essen, Näringspolitisk expert, IT- & Telekomföretagen

Övriga medverkande:
Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan. Lars Tullstedt, Expert kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier. Dan Brännström, Generalsekreterare, FAR - Branschorganisation för redovisningskonsulter revisorer & rådgivare. Lars Ilmoni, Expert inom arbetsmarknad utbildning forskning och innovation, Företagarna. Jenny Sörby, Biträdande kommunikationschef, Myndigheten för yrkeshögskolan.


Ett interaktivt seminarium: Klarar du PISA 2018?

Torsdag 3 juli kl. 14.00-16.00
Plats: Drottens ruin, St Hansgatan

Ratio arrangerar (i samarbete med IT&Telekomföretagen och Microsoft) ett interaktivt seminarium i Almedalen 2014 med intressenter från den politiska sfären (regering, riksdag, myndigheter och utbildningsväsendet) samt arbetsmarknad och näringsliv. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om vilka förmågor som bygger framtidens kompetens och hur dessa förmågor kan tränas och bedömas/utvärderas.

Medverkande från IT- och Telekomföretagen:
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT- och Telekomföretagen