IT&Telekomföretagen i Almedalen 2015

Digitalisering var verkligen årets tema i Almedalen i år. Och vi tycker att allt fler fattar grejen – att digitalisering inte är en IT-fråga, utan en fråga om välfärd, hållbarhet, innovation, kompetens och konkurrenskraft. Bland annat. Offentlig sektors digitalisering har varit extra aktuellt och vi tycker oss höra ordet kraftsamling från allt fler. Viket bådar gott. Om vi dessutom lyckas öka kvaliteten i de offentliga upphandlingarna så kan nog vi i branschen se framtiden an med tillförsikt.

Tack alla medlemsföretag som var på plats i Visby och hjälpte oss att sprida vårt budskap och diskutera tillsammans med oss. Vi tar med oss alla de synpunkter och konkreta förslag som vi fått för att arbeta vidare med i höst!

almedalen15.jpg

Våra aktiviteter

IT-dagen: Kan Sverige vara en IT-nation?

Tid: Måndagen den 29 juni kl. 13-19

En modernare skola och undervisning, en säkrare vårdsektor, en bibehållen personlig integritet hand i hand med en digitaliserad och effektiv offentlig sektor och en jämställd bransch med en kompetenssäkrad framtid – hur kan vi komma dit? IT&Telekomföretagen och Computer Sweden samlade experter och talespersoner där vi under en halvdag diskuterade och debatterade brännheta IT-frågor.

Hur ska Sverige möta digitaliseringens framtidsutmaningar?

  

Hur kom det sig att Sverige blev ett framgångsrikt IT-land och hur kommer digitaliseringen påverka våra möjligheter att vara ett rikt kunskaps- och välfärdsland framöver? Skribenter och forskare resonerar om detta.

Frågorna spänner över allt från ekonomi, tillväxt, stadsutveckling, vårdens framtid och integritetsutmaningar till villkoren för själva samhällssammanhållningen och demokratin. Ett antal skribenter och forskare har för Digitaliseringskommissionens räkning tänkt, både framåt och bakåt, kring hur vi hamnade här och hur vi kan ta oss vidare. Antologin med texterna presenterades på seminariet och samtalet rör de övergripande framtidsfrågorna.

Medverkande: Jan Gulliksen, ordförande, Digitaliseringskommissionen, Anna Felländer, chefsekonom, Swedbank, Anders Ekholm, vice vc, Institutet för Framtidsstudier.

IT-mingel

IT-dagen avslutades i vanlig ordning med fullsatt mingel!

Forum för välfärdsteknologi – en samverkan för bättre vård och omsorg

Tid: Tisdag den 30 juni kl 8.00 – 9.15

Se seminariet i efterhand här!

När sätten att leverera vård och omsorg behöver förändras för att möta morgondagens utmaningar, går det inte att varje part arbetar isolerat, var för sig, i sitt eget stuprör. Exempel på frågor där olika parter måste samarbeta, är: Hur kan processer och tekniskt stöd underlätta rekrytering? Hur kan tekniken och juridiken samverka för att undanröja hinder? Hur ska brukare, kommuner och välfärdsföretag, IT-bransch och andra samverka kring stöd och service? Vilka krav på säkerhet och sekretess finns? Hur kan tekniken tillgodose dessa? Hur kan leverantörer möta olika förväntningar och behov från hundratals kommuner och landsting/regioner?

Medverkande: Anna-Greta Brodin, projektledare Myndigheten för delaktighet, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, David Liljequist, förbundsombudsman, Vårdförbundet, Roland Granlund, affärsområdesansvarig för vård/omsorg, Tieto, Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal, Guy Lööv, politisk sakkunnig till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, Socialdepartementet, Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Håkan Petersson, Senior vice President, sector head inom hälsa och sjukvård offentlig sektor, Capgemini.

Moderator: Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen (Almega)

Datadriven innovation genom offentligägd information

Tid: Tisdagen den 30 juni kl. 14.30-15.45

Se seminariet i efterhand här!

IT&Telekomföretagen och VINNOVA bjöd in till ett gemensamt seminarium om hur offentlig sektor och näringsliv kan främja ökad användning av offentlig information – och därmed stötta en mer deltagande demokrati, ökad transparens och fler innovationer.

Inledningstalare: Mehmet Kaplan, IT-minister

Medverkande: Pernilla Rydmark, chef Internetfonden, IIS, Darja Isaksson, grundare Ziggy Creative Colony och ledamot i regeringens innovationsråd, Karina Aldén, ansvarig handläggare för PSI-lagen Finansdepartementet, Björn Jordell, generaldirektör Riksarkivet, Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI, Bengt Kjellson, generaldirektör Lantmäteriet, Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft, Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Moderator: Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen

Digitalt kunskapslyft för Sverige – så skapar vi digital jämlikhet

När: Onsdag 1 juli  kl. 10.00 - 11.00

Arrangör: Elektronikbranschen, Samsung, IT&Telekomföretagen

Digitaliseringen påverkar hela samhället, alltifrån hur vi arbetar, lever och verkar tillsammans. Därför måste vi också göra det möjligt för alla att vara med i denna utveckling. För vad händer när såväl myndigheter, kommuner som banker och andra företag flyttar sina tjänster och information till nätet – om inte alla kan ta del av dem? Riskerar en stor grupp svenskar att hamna utanför? Behövs det statliga insatser för att tillgängliggöra det uppkopplade livet? Välkomna till en paneldebatt om hur Sverige ska kunna inkludera alla i den digitala utvecklingen!

Medverkande: Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen, Klas Elm,vd, Elektronikbranschen, Elin Wallberg, corporate citizenship, Samsung Nordic, Jan Gulliksen, ordförande Digitaliseringskommissionen, Johanna Hållén, förbundsekreterare, PRO, Anders Schröder, IT-politisk talesperson, (MP)

Bäst i världen på digitalisering – men nu då…?

Tid: Onsdagen den 1 juli kl. 16.00-17.15

Governo och IT&Telekomföretagen bjöd in till diskussion: Sveriges digitalisering har tappat fart – och vi kan inte längre leva på gamla meriter. Nu väntar en ny organisation för nästa generations digitalisering – vilka är knäckfrågorna att lösa och vem tar bollen?

Medverkande: Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Sofie Arvidsson, konsult, Governo, Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering, SKL, Peder Sjölander, chef IT-avdelningen, Pensionsmyndigheten, Lena Carlsson, kanslichef, Digitaliseringskommissionen

Moderator: Karin Hovlin, Governo

Visa alla

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2014

Se film, bilder och presentationer från 2014 års Almedalsseminarier här. Ämnen som togs upp var bland annat "Bredband till alla - har vi råd med det?", "Hjälp med IT-tjänster i hemmet – rättighet eller lyx?" och "Kvalitet i välfärden genom digital samverkan".

Till sidan med IT&Telekomföretagens deltagande i Almedalen 2014.

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2013

För sjätte året i rad deltog IT&Telekomföretagen under Almedalsveckan i Visby. På agendan stod bland annat fyra seminarier/debatter om allt från välfärdsteknologi till användning av IT i skolan.

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2013 - utökad information

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2012

För femte året i rad deltog IT&Telekomföretagen under Almedalsveckan i Visby. På agendan stod bland annat fem seminarier/debatter.

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2012 - utökad information

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2011

Under Almedalsveckan 2011 ville vi gärna påminna om möjligheterna med och betydelsen av välfärdsteknologin. Vi signalerade tydligt på ställen runt om i staden vid verksamheter där välfärdsteknologin spelar en viktig roll ...

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2011 - utökad information

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2010

2010 intog IT&Telekomföretagen Almedalen för tredje året i rad. På agendan stod bland annat en debatt om prioriteringar i det framtida informationssamhället med företrädare från de politiska ungdomsförbunden, samt debatt och mingel om hur man med hjälp av IT kan minska det jobbrelaterade resandet.

IT&Telekomföretagen i Almedalen 2010 - utökad information