Fatta grejen i Almedalen

Under årets Almedalsvecka ville vi uppmärksamma och få till en diskussion kring vilka som fattat - och vilka som borde fatta - grejen.

almedalen15.jpg

Signering av banderoll Fatta grejen
Gästerna på IT-minglet adresserade vilka de tyckte skulle fatta grejen - eller vilka de menar redan fattar - genom att skriva på våra rollups. Bra underlag för diskussioner på plats, och för vårt fortsatta arbete i höst!

mehmet.jpg

IT-minister Mehmet Kaplan inledningstalade på vårt seminarium "Datadriven innovation genom offentligägd information". Bland annat betonade han vikten av att ALLA statsråd har digitaliseringen högt upp på sin politiska agenda.

IMG_1809.JPG

Marie Silverstolpe Fattar grejen.JPG
Många av Almedalsbesökarna markerade tydligt att de fattar! Staffan Hanstorp, styrelseordförande IT&telekomföretagen, menade att ingen kanske riktigt fattat grejen men att alla borde!

välfärd.jpg

governo.jpg

itmingel.jpg