Seminarium: Datadriven innovation genom offentligägd information

PÅ tisdagen under Almedalsveckan bjöd IT&Telekomföretagen och VINNOVA in till ett gemensamt seminarium om hur offentlig sektor och näringsliv kan främja ökad användning av offentlig information – och därmed stötta en mer deltagande demokrati, ökad transparens och fler innovationer. Se hela seminariet i efterhand här!

Medverkande: Pernilla Rydmark, chef Internetfonden, IIS, Darja Isaksson, grundare Ziggy Creative Colony och ledamot i regeringens innovationsråd, Karina Aldén, ansvarig handläggare för PSI-lagen Finansdepartementet, Björn Jordell, generaldirektör Riksarkivet, Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI, Bengt Kjellson, generaldirektör Lantmäteriet, Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft, Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Moderator: Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen

Inledningstalare: Mehmet Kaplan, IT-minister

mehmet.jpg