Seminarium: Forum för välfärdsteknologi – en samverkan för bättre vård och omsorg

När sätten att leverera vård och omsorg behöver förändras för att möta morgondagens utmaningar, går det inte att varje part arbetar isolerat, var för sig, i sitt eget stuprör. Exempel på frågor där olika parter måste samarbeta, är: Hur kan processer och tekniskt stöd underlätta rekrytering? Hur kan tekniken och juridiken samverka för att undanröja hinder? Hur ska brukare, kommuner och välfärdsföretag, IT-bransch och andra samverka kring stöd och service? Vilka krav på säkerhet och sekretess finns? Hur kan tekniken tillgodose dessa? Hur kan leverantörer möta olika förväntningar och behov från hundratals kommuner och landsting/regioner? Utmaningarna är många vad avser vård och omsorg och många parter är berörda. Vi bjöd under Almedalsveckan därför in till ett första möte inom ramen för Forum Välfärdsteknologi för att diskutera behovet av samverkan och hur det kan genomföras. Se seminariet i efterhand här!

 

Medverkande: Anna-Greta Brodin, projektledare Myndigheten för delaktighet, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, David Liljequist, förbundsombudsman, Vårdförbundet, Roland Granlund, affärsområdesansvarig för vård/omsorg, Tieto, Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal, Guy Lööv, politisk sakkunnig till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, Socialdepartementet, Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Håkan Petersson, Senior vice President, sector head inom hälsa och sjukvård offentlig sektor, Capgemini.

Moderator: Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen (Almega)