"Vi deltar också i"

I tillägg till de seminarier vi själva arrangerar deltar vi i ett flertal andra arrangemang under Almedalsveckan. Här ser du några av dem.

Den högre utbildningens betydelse för jobb och tillväxt – behövs en förbättrad matchning?

Hur kan lärosäten bidra till förbättrad matchning på arbetsmarknaden? Vad behövs för en bra balans mellan dimensioneringen av utbildningsplatser och arbetsgivarnas efterfrågan? Diskussion med företrädare från universitet, politik och näringsliv.

Arrangör: Örebro universitet

Tid: Måndagen den 29 juni kl 13.30-15.00
Plats: Wisby Strand Congress & Event, lokalerna Lye och Lounge.

Medverkande:
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen 
Elisabeth Svantesson, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet (M)
Anders Lönn, statssekreterare, Utbildningsdepartementet (S)

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum 
Daniel Lindkvist, vice president Human Resources, Atlas Copco Rock Drills
Kristin Öster, Ordförande, Saco studentråd.

Läs mer om seminariet


Framtidens arbetsmarknad – de ungas syn på saken

Rund box eller fyrkantigt moln? För att främja idéskapande, kreativitet och innovationslusta krävs en tillåtande arbetsmarknad. Vilka krav ställer framtidens arbetstagare på sin arbetssituation? Och hur tänker framtidens ledare om sina möjligheter att påverka densamma?

Arrangör: Sveriges Ingenjörer

Tid:Måndag den 29 kl.15.00 - 16.00
Plats: Arbetssmarknadstältet, S:t Hans Café, S:t Hansplan

Medverkar gör:
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen
Sara Magnusson, ordförande för teknologerna, Sveriges Ingenjörer
Erik Ohlson, vinnare Lilla Polhemspriset 2014
Per Strömbäck, verksamhetschef, Dataspelbranschen
Åke Svensson, vd, Teknikföretagen
Kristin Öster, ordförande, Saco studentråd


Alla vill använda, men för få kan bygga och underhålla

Tänk dig ett samhälle utan fungerande el, data, tele och kommunikationer… Utan reella insatser idag kommer tusentals medarbetare att saknas för att driva, bygga och underhålla infrastrukturen inom bara 5-10 år. Så, uppkoppling eller nedkoppling – hur säkerställer vi samhällets livsnerv?

ArrangörEltel Networks

Tid: Måndag den 29 juni kl.15.00 - 16.00
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Medverkar gör bland andra: 

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Fredrik Christensson, riksdagsman och ledamot i arbetsmarknadsutskottet, Centerpartiet
Stefan Lindskog, affärsområdeschef för Power Distribution, Eltel

Moderator: Nisha Besara, statsvetare, journalist och verksamhetschef för Arena Medier. 


Så når vi ett jämställt arbetsliv
 

Arrangör: Unionen

Tid: Tisdag den 30 juni kl 10.00-11.00
Plats:Unionens trädgård, på Hästgatan 10

I detta seminarium kommer orsakerna till varför kvinnor och män hamnar i olika yrken och i olika branscher diskuteras. En rapport som belyser vad det som gör att så få kvinnor väljer att arbeta inom IT-branschen kommer presenteras. Handlar det om arbetsmiljö, förebilder, status eller kommunikation? Hur kan vi förändra den könssegregerade arbetsmarknaden? 

Medverkande gör:
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Per Schlingmann, pr-konsult och författare
Nyamko Sabuni, hållbarhetschef, ÅF
Pär Fors, senior vice president, CGI
Peter Hellberg, 1:e vice ordförande, Unionen


Den digitala strukturomvandlingen – utmaningar för stat, arbetsgivare och fack

Hur ser samhällets digitala omställningsförmåga ut för de anställda? Vilka kompetenser kommer att vara nyckeln till framgång i ett framtida yrkesliv? Och vad finns det för möjligheter för redan yrkesverksamma att hänga med i utvecklingen?

Arrangör: Unionen

Tid:Onsdag den 1 juli kl 13.00 – 14.00
Plats: Unionens trädgård, H10, Hästgatan 10A

Medverkar gör:
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen
Peter Hellberg, 1:e vice ordförande, Unionen
Peter Nyllinge, vd, PWC
Jan Gulliksen, ordförande, Digitaliseringskommissionen
Maja Fjaestad, statssekreterare, Statsrådsberedningen
Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef, Unionen