Kunskapsresan med Arena Välfärdsteknologi - del 1 "Digitaliseringens effekter"

Film och minnesanteckningar från den första delen av Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg
- en kunskapsresa med Arena Välfärdsteknologi.

Med ambitionen att lägga grunden för etableringen av ett nationellt Välfärdsteknologiforum, bjuder vi under 2016 inom ramen för Arena välfärdsteknologi  in till en kunskapsresa i tre delar för speciellt inbjudna nyckelpersoner i beslutsfattande roller, på både politisk och tjänstemannanivå. Kunskapsresan genomförs tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och omfattar såväl kunskapsöverföring och inspiration som praktiskt arbete för deltagarna.

Del ett på kunskapsresan – på temat digitaliseringens effekter - genomfördes den 21 mars. Här kan du ta del av de presentationer som inledde seminariet (filmer nedan) och läsa eller ladda ned referatet av vad som diskuterades och uttrycktes av deltagarna under seminariet (PDF)