Kunskapsresan med Arena Välfärdsteknologi - del 2 "Värdeskapande genom digitalisering"

Film och minnesanteckningar från den andra delen av Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg
- en kunskapsresa med Arena Välfärdsteknologi.

Med ambitionen att lägga grunden för etableringen av ett nationellt Välfärdsteknologiforum, bjuder IT&Telekomföretagen tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) under 2016, inom ramen för Arena välfärdsteknologi1, in till en kunskapsresa i tre delar för speciellt inbjudna nyckelpersoner i beslutsfattande roller, på både politisk och tjänstemannanivå. Kunskapsresan omfattar såväl kunskapsöverföring och inspiration som praktiskt arbete för deltagarna.

Del två på kunskapsresan – på temat värdeskapande genom digitalisering - genomfördes den 16 maj 2016. Här kan du ta del av de presentationer som inledde seminariet (filmer nedan) och läsa eller ladda ned referatet av vad som diskuterades och uttrycktes av deltagarna under seminariet (PDF)

Intervjuer: Lars Lundberg intervjuar mötesdeltagare
 


 

 

Presentationer från mötet:
 

Anne Hellenius, IT-Direktör Stockholms Stad

Andreas Boman, IT-arkitekt, Västra Götalandsregionen

Julie Améen CGI & Håkan Petersson Capgemini


 

Kerstin Stambert, projektledare, e-hemtjänsten i Norrtälje

Charlotta Tönsgård, COO Min Doktor