Kunskapsresan med Arena Välfärdsteknologi - del 3 "Hur långt har vi kommit – hur kommer vi vidare"

Minnesanteckningar från den tredje delen av Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg
- en kunskapsresa med Arena Välfärdsteknologi.

Med ambitionen att lägga grunden för etableringen av ett nationellt Välfärdsteknologiforum, bjuder IT&Telekomföretagen tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) under 2016, inom ramen för Arena välfärdsteknologi, in till en kunskapsresa i tre delar för speciellt inbjudna nyckelpersoner i beslutsfattande roller, på både politisk och tjänstemannanivå. Kunskapsresan omfattar såväl kunskapsöverföring och inspiration som praktiskt arbete för deltagarna.

Del tre på kunskapsresan genomfördes den 4 oktober 2016, mötet syftade till att sammanfatta våra samtal och vårt arbete hittills, och tillsammans identifiera vilka nyckelfaktorer vi ska arbeta vidare med för att vården och omsorgen i Sverige tillfullo ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. Precis som vid de tidigare delarna av kunskapsresan inleddes mötet med ett antal kortare anföranden på ämnet, följt av gruppdiskussioner.

Kunskpasresan del tre gästades av:

  • Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet
  • Niklas Eklöf, digital strateg på eHälsomyndigheten
  • Hans Winberg, generalsekreterare på Leading Health Care och Emma Spak, ordförande för Sveriges Yngre Läkares Förening som båda deltagit i Tankesmedjan Digital Utmanings
  • Mats Olsson, director health & healthcare på Kairos Future

Här kan du läsa eller ladda ned referatet av vad som diskuterades och uttrycktes av deltagarna under seminariet (PDF). 

Miljöbild reaktorhall Kunskapsresan 3.jpg
Mötet den 4 oktober hölls i lokalen R1, Sveriges första kärnreaktor

Deltagre vid mötet Hans Winberg och Emma Spak Kunskpasresan 3.jpg
Deltagre vid mötet

Agneta Karlsson Socialdepartementet Kunskapsresan 3.jpg
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet