Datarådet – vårt nya medlemsråd för data- och innehållsfrågor

Brinner du för datadriven innovation och digital samhällsutveckling? Behöver reglering kring till exempel upphovsrätt och dataskydd anpassas till digitaliseringen? Tycker du också att det finns ett stort behov av att bygga och förmedla kunskap om dessa frågor? Då är Datarådet nätverket för dig.

Dataådet har följande övergripande fokusområden:

  • Kunskapshöjande insatser om digitalisering och datadriven samhällsutveckling.
  • Tillgänglighet till data och innehåll.
  • Ansvar för data och innehåll.

Frågor som rådet bevakar är bland andra upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informationssäkerhet, mellanhandsansvar och datadriven innovation.

Är du intresserad av att delta eller på andra sätt bidra till rådet? Kontakta gärna Pär Nygårds!

Visa alla

Medlemmar i Datarådet

Ordförande – Elisabeth Ekstrand, chefsjurist, IIS

Vice ordförande – Mikael Eklund, ägare, Eklund&Eklund

Bisnode

Capgemini

Com Hem

DGC

EGBS

Eklund&Eklund

Eniro

Ericsson

Facebook

Google

Huawei

IBM

ID06

IIS (Internetstiftelsen i Sverige)

Lenovo

Microsoft

Samsung

Svenska Stadsnätsföreningen

Telenor

Telia Company

Hi3G Access (Tre)

UC AB

Unibet/Kindred PLC

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan!

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Hitta alla våra råd här!