Datarådet – vårt nya medlemsråd för data- och innehållsfrågor

I och med att data- och innehållsrelaterade frågor ökar i betydelse för både bransch och samhälle bildar vi nu ett nytt medlemsråd för de medlemsföretag som vill vara med och sätta agendan.

Brinner du för datadriven innovation och digital samhällsutveckling? Behöver reglering kring till exempel upphovsrätt och dataskydd anpassas till digitaliseringen? Tycker du också att det finns ett stort behov av att bygga och förmedla kunskap om dessa frågor? Då är Datarådet nätverket för dig.

Rådet har följande övergripande fokusområden:

  • Kunskapshöjande insatser om digitalisering och datadriven samhällsutveckling.
  • Tillgänglighet till data och innehåll.
  • Ansvar för data och innehåll.

Frågor som rådet bevakar är bland andra upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informationssäkerhet, mellanhandsansvar och datadriven innovation.

Är du intresserad av att delta eller på andra sätt bidra till rådet? Kontakta gärna Pär Nygårds!

Visa alla

Medlemmar i Datarådet

Ordförande – Elisabeth Ekstrand, chefsjurist, IIS

Vice ordförande – Mikael Eklund, ägare, Eklund&Eklund

Bisnode

Com Hem

DGC

EGBS Consulting AB

Eklund&Eklund AB

Eniro AB

Ericsson

Facebook

Google

Hi3G Access AB

Huawei

IBM svenska AB

ID06

IIS

Lenovo

Microsoft

Samsung

Svenska Stadsnätsföreningen

Telenor Sverige AB

Telia Company

UC AB

Unibet

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan!

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Hitta alla våra råd här!