Debatt: Avgift löser inte problemet

” Försäkringskassans cio, Stefan Olowsson, påstår i artikeln "Överklaganden är ett otyg", CS 8/5 -12, att många leverantörer överklagar "bara för sakens skull" och föreslår att det ska kosta att överpröva en upphandling. Som ofta när tunga IT-köpare pratar problem i offentlig upphandling anser man att det är leverantörernas fel.

En myndighet som får många överprövningar borde i första hand granska kvaliteten på sina upphandlingar innan den avfärdar leverantörerna med prat om ”okynnesöverklaganden”.

Vi har sett otaliga exempel på brister i upphandlingar där överprövning kunnat förhindras genom dialog med leverantörer före annonsering och tydliga förklarande svar under anbudstiden. Bristande svar tvingar leverantören att tolka kraven och feltolkning kan leda till en förlorad affär.

Enda möjligheten som återstår är då att överpröva. Det handlar inte om att överpröva ”bara för sakens skull”. Ett påstående som både visar på bristande förståelse och respekt för leverantörernas situation.

I ledaren ”Så slipper vi kaoset med överklaganden”, CS 8/5 -12, påstås dessutom att det i princip inte kostar någonting att överpröva och att företag i ren spekulation kan låta sin juridikavdelning (hur många mindre företag har en sådan?) ”vispa ihop ett överklagande”.

Det här tämligen oförskämda påståendet stämmer inte med verkligheten. I verkligheten är det tvärtom redan i dag mycket kostsamt eftersom de flesta leverantörer som vill överpröva måste anlita externa advokater samtidigt som det tar mycket tid för den egna personalen.

Kostnaden och rädslan för att missgynnas i framtiden gör att leverantörerna drar sig för att överpröva, även i de fall de har stor chans att vinna.

Möjligheten att kunna överklaga ett beslut handlar om rättssäkerhet och vi anser inte att man ska inskränka leverantörers rätt att föra sin talan genom att införa en avgift.

Vi tror inte heller på ett system med en klagonämnd som i Danmark där genomsnittlig handläggningstid under 2010 var 194 dagar och beslut sedan kan prövas i domstol.

Däremot skulle en koncentration av upphandlingsmål till en eller ett mindre antal förvaltningsdomstolar kunna leda till kortare handläggning.

Framför allt krävs dock mindre prestige och färre skyttegravar till förmån för mer förtroende och bättre kommunikation mellan upphandlande myndigheter och leverantörer inför, under och efter upphandling.

Artikeln publicerad 2012-05-11 på computersweden.se