IT-industrin på plats i Cancun

Stora delar av den globala IT-industrin har under FN:s klimatmöte i Cancun i Mexico tillsammans lagt fram en deklaration om ITs stora möjlighet att minska koldioxidutsläppen.

Deklarationen är ett resultat av diskussioner som förts med den mexikanska regeringen innan klimatmötet. Den 8 december presenterades så innehållet för ministrar från olika länder under COP16 i Cancun. Ta del av deklarationen här.

IT&Telekomföretagen välkomnar och ställer sig bakom detta initiativ. "Nu händer det mycket inom området både globalt, inom EU och nationellt. Jag ser verkligen fram emot vad denna deklaration kan utmynna i", säger Ewa Thorslund, näringspolititsk expert på IT&Telekomföretagen.