Satsar politiker på framtiden?

- en valdebatt om politiska prioriteringar i informationssamhället

Onsdagen den 18 augusti kl 15.00 - 17.00 (med efterföljande mingel) hälsar vi dig välkommen till en eftermiddag där politiska företrädare för de sju riksdagspartierna debatterar konsekvenser av och prioriteringar i informationssamhället.

Deltagare:
Henrik von Sydow (M)
Per Bolund (MP)
Camilla Lindberg (FP)
Egon Frid (V)
Desirée Liljewall (S)
Lars-Axel Nordell (KD)
Henrik Hansson (C)

            

Samhället bygger alltmer på god tillgång till kunskap, information och elektronisk infrastruktur. IT-användning innebär enorma möjligheter för tillväxt, välfärd, miljö, kultur och, ytterst, demokratins utveckling. Trots detta har få politiska initiativ tagits på senare år för att på allvar förstå och förbereda framtidens informationssamhälle.

Av det skälet har vi velat få belyst hur partierna och deras ungdomsförbund ser på frågor kring elektroniska kommunikationer, dess användning och konsekvenser för framtidens samhälle. Finns det intresse och förståelse när det kommer till att omsätta visioner till handling; att öka IT-användandet i skolan, rädda klimatet eller fördjupa demokratin? Finns det några politiska skillnader? Är det skillnader generationerna emellan?

Till grund för debatten ligger en enkät som samtliga riksdagspartier och deras ungdomsförbund besvarat.

Debatten äger rum i Kulturhuset, lokal "Studio 3".

Debattledare är Annika Dopping.

Debatten kommer att webbsändas med start kl.15. Följ sändningen här.

För frågor, vänligen kontakta Ellinor Bjennbacke, informationschef, 08-762 69 60.