Demoskopundersökning - svenska konsumenters intresse av att kunna köpa skattesubventionerade IT-tjänster

Svenska konsumenter vill kunna köpa skattesubventionerade IT-tjänster likväl som hushållstjänster. En rättighet för alla menar vissa - en onödig lyx menar andra.

Demoskop har på uppdrag av IT&Telekomföretagen undersökt förutsättningarna för hjälp med IT-tjänster i hemmet. 

Undersökningens målgrupp var allmänheten från 18 år. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer i målgruppen under perioden 28 november – 10 december 2013.

Demoskopundersökningen visar att:

  • Åtta av tio använder dator eller liknande i hemmet varje dag. 
  • Två av tre användare drabbas någon gång av datorrelaterade problem hemma. Dessa problem är störst bland kvinnor och personer över 65 år. 
  • Två av tio hindras att ta del av information, utnyttja banktjänster eller beställa varor och biljetter på grund av problem med datorer i hemmet. 
  • 7% avstår ibland helt från att använda datorn på grund av tekniska problem. 
  • En av tio skulle investera i mer avancerad teknik om de hade bättre tillgång till teknisk hjälp, fler bland personer över 65 år. 

Ta del av hela Demoskopundersökningen här

Nedan:  Almedalsseminarium 2014 "Hjälp med IT-tjänster i hemmet – rättighet eller lyx?"