Yrkesmässigt arbete nära basstationsantenner på hustak

I ett mobiltelefonsystem finns det basstationer, som med radiosignaler sköter kommunikationen med mobiltelefonerna. Basstationernas antenner, som både sänder ut och tar emot radiovågor, är installerade i master, på hustak, på fasader och andra lämpliga ställen. Den utsända effekten är relativt låg, normalt mellan 10 och 100 watt.

Antennerna monteras så att allmänheten inte har tillgång till det område kring dem där radiovågornas intensitet kan överskrida av myndigheter fastställda gränsvärden. Dessa gränsvärden är satta för att med stor marginal skydda mot påvisade hälsoeffekter. 

I vissa fall kan yrkesarbetare behöva utföra sitt arbete i närheten av basstationsantenner. 

I dokumentet som kan laddas ner från denna sida ges riktlinjer för hur sådant arbete ska utföras för att säkerställa att inte gränsvärdena för radiovågor för yrkesarbetare överskrids. Om osäkerhet ändå råder, kontakta nätoperatören eller fastighetsägaren för mer information innan arbetet påbörjas. 

Vid frågor, kontakta gärna Christer Törnevik, Director EMF Safety and Sustainability, Ericsson.

Tel: +46 10 714 12 35

Mail: christer.tornevik@ericsson.com