Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att visa på branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället, och för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning, med ambitionen att vara hela IT- och telekombranschens samlade röst på hållbarhetsområdet.

Rådet består av ca 25 ledamöter – alla representanter för företag inom IT- och telekombranschen, exempelvis leverantörer inom hård- och mjukvaruleverans med tillhörande tjänster, återförsäljning/service, konsulting samt telekom- och infrastrukturtjänster. 

Hållbarhetsrådets fokus 2017​

  1. En effektiv dialog med myndigheter och andra parter utanför branschen.
  2. En effektiv hantering av branschinterna processer kopplade till hållbarhet, exempelvis ansvarstagande i leverantörskedjor.
  3. Lyfta fram IT- och telekomsektorn som självklar möjliggörare av hållbarhet i hela samhället.
  4. Formaliserat erfarenhetsutbyte inom rådet.

Aktiviteter 2017

  • Träffa prioriterade myndigheter.
  • Ta fram en branschpraxis kring ansvarstagande i leverantörskedjan.
  • Ta fram faktaunderlag om hur branschen bidrar till uppfyllelse av FN:s 17 hållbarhetsmål.
  • Externa experter gästar rådets möten.

Kontakta gärna Fredrik von Essen om du eller ditt företag vill delta i rådets arbete!

Visa alla

Medlemmar i rådet

Annachiara Torciano, Samsung, (Ordförande)              

Helena Nordin, Advania, (Vice ordförande)

Maria Lilja, Atea                  

Mattias Hedberg, Atea       

Susanne Lundberg, Ericsson                                                

Hans Wendschlag, HP         

Madeleine Bergrahm, HP   

Thomas Hedin, Lenovo       

Linda Elmén, Canon            

Elin Swedlund, CGI              

Susanna Salwén, IBM          

Nina Palm, Ricoh                                               

Magdalena Aspengren, Telenor 

Dag Lundén, Telia

Richard Trankell, Ericsson  

Thor Johnsson, Hogia 

Linda Blom, TD Tech Data

Chiara Selvetti, Atea 

Susanne Andersson, Samsung

Mirjam Sandstrom, Sharp

Daniel Paska, Ericsson 

Louise Koch, Dell

Kamran Alemdar,  3 (Hi3G)

Maria Dabrowski, Teracom

Jakob Tapper, DGC One

Catherine Karagianni, Telia 

 

 

 

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan!

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Hitta alla våra råd här!