IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådet är ett diskussions- och beslutsforum, med fokus på främjande insatser som kan tillgodose både näringslivets och den offentliga sektorns långsiktiga behov av IT-kompetens.

Carlssons skola, vinnare av Next Up Stockholm 2015

Rådets uppgift är att identifiera och sprida kunskap om vilken sorts IT-kompetens som kommer att behövas på längre sikt, att arbeta fram förslag på förbättrad kontakt mellan näringsliv och utbildningssektorn, och att vara remissinstans för policyförslag från regeringen eller andra instanser.

I rådet ingår:

  • Företrädare för IT&Telekomföretagens medlemmar, med mandat att fatta beslut som behandlar de långsiktiga behoven av IT-kompetens i Sverige.
  • Företrädare för branscher och intressen utanför IT-branschen som också har behov av IT-kompetens i sina verksamheter.

Planerade aktiviteter under 2017

  • Säkra en implementerad nationell strategi för IT i skolan
  • Ta fram en ny version av rapporten Akut och strukturell kompetensbrist med syfte att informera beslutsfattare och ansvariga på IT-lärosätena om kompetensbehoven inom IT- och telekomsektorn.
  • Ta fram ett hållbart, långsiktigt koncept för att öka ungdomars, i synnerhet tjejers, intresse för IT-yrken (som fortsättning på Next Up).
  • Aktiviteter som bidrar till ökad matchning mellan utrikesfödda och IT- och telekomarbetsgivare. 

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i IT-kompetensrådet? Kontakta Fredrik von Essen!

Visa alla

Medlemmar i IT-kompetensrådet

Carl-Johan Hamilton, Ants, ordförande

Jan Hellgren, Axians

Sandra Kiesel Lindberg, Agero Innovation

Jonatan Lidström, Academic Work Sweden

Pernilla Wranéus, Sogeti Sverige

Lisa Hartikainen, Tieto Sweden

Helene Schönbeck, Basefarm

Susanna Salwén, IBM Svenska

Örjan Johansson, Atea Sverige

Ingemar Kullberg, Atea Sverige

Anders Österlund, Ericsson

Per Grape, One Agency

Joke Palmkvist, Microsoft

Martina Smedman, Evry

Lisa Rehn, CGI

Magnus Janson, HP

Barbro Lien Rönn, Hogia

Beatrice Silow, Sigma IT Consulting

Henning Levén, Visma Enterprise

Jonna Nordén, Bouvet

Per Åsberg, IFS 

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan!

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Hitta alla våra råd här!