Beslutsfattardialog

IT&Telekomföretagen bedriver ett omfattande näringspolitiskt arbete, eftersom våra medlemsföretags villkor till stor del styrs av politiska beslut och vårt uppdrag består i att skapa bästa möjliga förutsättningar för den svenska IT- och telekombranschen. Genom att påverka lagar och regler förenklar vi för våra medlemmar att driva och utveckla företag.

Vårt uppdrag handlar också om att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. Det gör vi bland annat genom att säkerställa att frågan är prioriterad på den politiska agendan, men också genom att tydliggöra nyttan och stödja användningen av digitala tjänster och produkter. 

Vi för en kontinuerlig dialog med politiker och beslutsfattare på olika nivåer och bidrar med underlag, fakta och idéer kring utvecklingen av såväl branschen som Sverige i stort. Vi följer noga myndigheternas arbete för att ta tillvara företagens intressen, och agerar ofta remissinstans.

Här redogör vi (from april 2016) för de möten som IT&Telekomföretagens medarbetare har med folkvalda politiker och företrädare för myndigheter, där avsikten är att redovisa våra ståndpunkter och tillhandahålla fakta om branschen och företagens villkor.

12 oktober

Vi träffar: Darja Isaksson, ledamot regeringens Innovationsråd
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlande om: Hur vi ska få ökad förståelse för digitalisering och Välfärdsteknologi 


11 oktober

Vi träffade: Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot (M)
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen och Hans Wendschlag, HPP
Mötet handlande om: Effekterna av den av regeringen föreslagna kemikalieskatten


11 oktober

Vi träffar: Fredrik Christensson, Riksdagsledamot (C) Västra Götalands län
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlande om: Digitalisering och välfärdsteknologi


10 oktober

Vi träffade: (S)-riksdagsmännen Serkan Köse, Börje Vestlund, Teres Lindberg, Lawen Redar, Emanuel Öz, Anders Österberg, Åsa Westlund, Anna Vikström och Mathias Tegnér
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlande om: Digitalisering och Stockholms konkurrenskraft, arrangerat av Svenskt Näringsliv och SUP 46


3 oktober 

Vi träffar: Statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren 
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlande om: Digitalisering och välfärdsteknologi


29 september

Vi träffade: Lena Carlsson, chefsstrateg digitalisering, Tillväxtverket
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Kunskapshöjande insatser om digitalisering  


29 september

Vi träffade: Folke K Karlsson, utredningssekreterare, Justitiedepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke, Kajsa Frisell
Mötet handlande om: Utredning om framtida kommunikationslösningar


27 september

Vi träffade: Håkan Hallstedt, särskild utredare, Spellicensutredningen (Fi 2015:11)
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Spellicensutredningen


26 september

Vi träffade: Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, Stockholms läns landsting och SKL/Kommentus
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen och Hållbarhetsrådet
Mötet handlande om: Diskussion kring vägledning rörande sociala krav i upphandling


26 september
Vi träffade: Alf Karlsson, statssekreterare (MP), Näringsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke, Anne-Marie Fransson
Mötet handlande om: Bredbandsstrategi och Digital strategi för Sverige


16 september
Vi träffade: Anders Hektor mfl. Näringsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke, Pär Nygårds
Mötet handlande om: Upphovsrätt, innehåll på nätet och dataskyddsfrågor 


12 september

Vi träffade: SKL, E-hälsomyndigheten, Inera, Swedish Medtech, Socialstyrelsen, Vinnova
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke
Mötet handlande om: Styrgruppen för gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet (vård och omsorg)


2 september

Vi träffade: Lina Martinson, projektledare, Miljödepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke
Mötet handlande om: Regeringens samverkansprogram för ”Smarta städer”


19 augusti

Vi träffade: Olle Burell, Skolborgarråd Stockholms stad
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlande om: Stockholms stads programmeringskommission, uppstartsmöte


19 augusti

Vi träffade: Vårdförbundets Vice ordförande Ann Johansson 
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlande om: Digitalisering


10 juni

Vi träffade: Helena Hånell McKelvey, Marcus Boklund, Andreas Dahlqvist , Helena Strömbäck och Susanna Mattson på Näringsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke och Kajsa Frisell
Mötet handlande om: Konsumentskydd


27 maj 2016
Vi träffade: Kristina Loboda, Kommerskollegium
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlande om:Standardiseringsfrågor och EU


26 maj 2016
Vi träffade: Fredrik Frimodig, CIO på ehälsomyndigheten 
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Standardisering inom IT området


12 maj 2016
Vi träffade: Ulrika Hektor Utbildningsansvarig - verksamhetsutvecklare hos Liberalerna Stockholm
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Välfärdsteknologi


23 maj 2016
Vi träffade: Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Digitalisering inom vård och omsorg samt frågan om hur Sverige ska kunna
bli ledande inom det digitala området igen


9 maj 2016
Vi träffade: Emma Närvä och Johan Hansson, konkurrensavdelningen, PTS
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Nätneutralitet


2 maj 2016
Vi träffade: Claes Johansson, Regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen i Stockholms län
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell 
Mötet handlade om: Bredbandsutbyggnad och regional handlingsplan för Stockholms län.


24 april 2016
Vi träffade: Lena Carlsson, Chefsstrateg – digitalisering, Tillväxtverkets
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke
Mötet handlade om: Tillväxtverkets digitaliseringssatsningar och prioriteringar. 


20 april 2016
Vi träffade: PTS som representerades av tf generaldirektör Catarina Wretman, avdelningschef Rikard Englund, enhetschef Kristina Mellberg och jurist Maria Wieslander                      
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell, Ellinor Bjennbacke och Anne-Marie Franssson 
Mötet handlade om: SKLs initiativ till förändrad överenskommelse om principer för kommunala insatser på bredbandsområdet.


19 april 2016
Vi träffade: David Harrby, rådgivare, svenska representationen i EU                        
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds    
Mötet handlade om: Digital Single Market och upphovsrätt.


19 april 2016
Vi träffade: Anna Maria Corazza Bildt, MEP, EPP-gruppen, EU-parlamentet                        
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds 
Mötet handlade om: Digital Single Market, upphovsrätt och IT-säkerhet. 


19 april 2016
Vi träffade: Max Andersson, MEP, Gruppen de Gröna, EU-parlamentet                    
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds  
Mötet handlade om: Digital Single Market och upphovsrätt. 


19 april 2016
Vi träffade: Olle Ludvigsson, MEP, S&D-gruppen, EU-parlamentet                    
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds 
Mötet handlade om: Digital Single Market och upphovsrätt.


18 april 2016
Vi träffade: Gunnar Hökmark, MEP, EPP-gruppen, EU-parlamentet                    
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds 
Mötet handlade om: Digital Single Market och Upphovsrätt.


18 april 2016
Vi träffade: Franziska Neher, policy advisor EPP-gruppen, EU-parlamenetet                     
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds    
Mötet handlade om: Digital Single Market och Upphovsrätt.


18 april 2016
Vi träffade: Lindsey Gilbert, policy advisor ECR-gruppen, EU-parlamentet                      
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds   
Mötet handlade om: Digital Single Market och Upphovsrätt 


18 april 2016
Vi träffade: Thomas Ewert, Annelie Andersson, policy officers, DG Connect, EU-kommissionen             IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds  
Mötet handlade om: Digital Single Market och Upphovsrätt.


16 april 2016
Vi träffade: Patrik Sundström, Åsa Zetterberg, Sara Meunier, SKL/Inera                      
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke, Lars Lundberg    
Mötet handlade om: Gemensamma standarder på välfärdsteknologiområdet.


15 april 2016
Vi träffade: Camilla Waltersson Grönwall (M), riksdagsman och utbildningspolitisk talesperson, och Cecilia Dalman Eek (S), göteborgspolitiker med inriktning mot utbildning.
IT&Telekomföretagen representerades: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Utbildningsinsatser mot kompetensbristen. Läs mer om detta i blogginlägget Skolans digitalisering får äntligen den uppmärksamhet den förtjänar!.


14 april 2016
Vi träffade: Marie Wall, startup-ansvarig på Näringsdepartmentet.
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Villkoren för nystartade tjänsteföretag i Sverige.