Beslutsfattardialog

IT&Telekomföretagen bedriver ett omfattande näringspolitiskt arbete, eftersom våra medlemsföretags villkor till stor del styrs av politiska beslut och vårt uppdrag består i att skapa bästa möjliga förutsättningar för den svenska IT- och telekombranschen. Genom att påverka lagar och regler förenklar vi för våra medlemmar att driva och utveckla företag.

Vårt uppdrag handlar också om att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. Det gör vi bland annat genom att säkerställa att frågan är prioriterad på den politiska agendan, men också genom att tydliggöra nyttan och stödja användningen av digitala tjänster och produkter. 

Vi för en kontinuerlig dialog med politiker och beslutsfattare på olika nivåer och bidrar med underlag, fakta och idéer kring utvecklingen av såväl branschen som Sverige i stort. Vi följer noga myndigheternas arbete för att ta tillvara företagens intressen, och agerar ofta remissinstans.

Här redogör vi (from april 2016) för de möten som IT&Telekomföretagens medarbetare har med folkvalda politiker och företrädare för myndigheter, där avsikten är att redovisa våra ståndpunkter och tillhandahålla fakta om branschen och företagens villkor.

12 januari

Vi träffade:Erik Nilsson, Statssekreterare Utbildningsdepartementet, Peter Fredriksson, Generaldirektör Skolverket, Per Arne Andersson, Direktör Utbildning och arbetsmarknad, SKL och Jenny Birkestad, Direktör Digitalisering, SKL
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Rundabordssamtal rörande SKL:s handlingsplan för genomförande av regeringens nationella strategi för skolväsendets digitalisering  


12 januari 

Vi träffade: Annelie Roswall Ljunggren, Statssekreterare (S)
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Digitalt först och hur IT&Telekomföretagen kan bidra till att öka digitaliseringstakten inom det offentliga


11 januari

Vi träffade: Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, SLL
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds och Henrik Edin
Mötet handlade om: Digitalisering av landstinget


10 januari 2018

Vi träffade: Alf Karlsson, Statssekreterare Näringsdepartementet (Mp)
Mötet representerade av: Lars Lundberg 
Mötet handlade om: Digitaliseringsstrategin13 december 

Vi träffade: NS-akademin på PTS nätsäkerhetsavdelningen
IT&Telekomföretagen representerades av: David Mothander och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Vi föredrog vår syn på digitaliseringen, dess möjligheter och dess utmaningar


11 december 

Vi träffade: Alf Karlsson, Statssekreterare Näringsdepartementet (Mp)
IT&Telekomföretagen representerades av: David Mothander
Mötet handlade om: Kommande bulgariska EU ordförandeskapet


7 december

Vi träffade: Anna König Jerlmyr och Annika Borg från Stockholms moderaterna
IT&Telekomföretagen representerades av: David Mothander och Henrik Edin
Mötet handlade om: Stockholms roll som motor för digitaliseringen av Sverige


7 december 

Vi välkomnade: Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M)
Hos IT&Telekomföretagen
Mötet handlade om: Jessica Rosencrantz deltog i samtalet runt lanseringen av tankesmedjan Digital Utmanings slut antologi


5 december 

Vi träffade: Peter Eriksson, Digitaliseringsminister (Mp)
IT&Telekomföretagen representerades av: David Mothander och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Rundabordssamtal om 5G


5 december

Vi träffade: Justine Treadwell, First Secretary and Head of the Digital, Data, and Industry Unit, United States Mission to the European Union
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Digitala inre marknadsstrategin


29 november

Vi träffade: Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M) och Erik Ottosson, riksdagsledamot (M)
IT&Telekomföretagen representerades av: David Mothander och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Digitalisering, digital infrastruktur och uppkopplingsfrågor


24 november

Vi träffade: Amina Lundqvist med kollegor, enhetschef, Enheten för immaterialrätt och transporträtt (L3), Justitiedepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds tillsammans med representanter för Datarådet
Mötet handlade om: Upphovsrätt


23 november 

Vi träffade: Teres Lindberg, (S), suppleant i Försvars- och trafikutskotten och Anette Åkesson, (M), suppleant i Social och Finansutskotten, Emma Henriksson, KD, Ordförande i Socialutskottet  samt Staffan Kuylenstierna
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: X-road och blockkedja


22 november

Vi träffade: Ulrika Honauer, Trafikverket och Sara Andersson, PTS (Bredbandsforums dialogmöte)
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Trafikverkets handläggningstider


22 november

Vi träffade: Anette Åkesson ,M
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg, samt representanter från Nacka kommun och  medlemsföretaget Tieto 
Mötet handlade om: Välfärdsteknologi och funktionsupphandlingar


16 november

Vi träffade: Anders Åkesson, riksdagsledamot (C)
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell och Henrik Edin
Mötet handlade om: Digital infrastruktur 


9 november

Vi träffade: Lars Westbratt (S), statssekreterare hos biträdande justitieminister Morgan Johansson 
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Upphovsrätt


27 oktober

Vi träffade: Annika Järvebro och Anders Hintze från Regeringen digitaliseringsråds kansli
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Diskussion kring politikutveckling rörande digital kompetens


26 oktober

Vi träffade:Emma Henriksson, KD, Ordförande i Socialutskottet
IT&Telekomföretagens representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Välfärdsteknologi, Automation och AI


24 oktober 

Vi träffade: Johann Saastamoinen och Björn Thegeby, EU Kommissionen, DG Connect
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Digital infrastruktur och osund konkurrens


20 oktober

Vi träffade: Martin Andersson, kanslichef, EU-parlamentariker Fredrick Federley (C)
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds, Kajsa Frisell
Mötet handlade om: DSM och andra digitala policyfrågor


20 oktober

Vi träffade: Jörgen Gren, EU-kommissionen
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: DSM


19 oktober

Vi träffade: Teres Lindberg, S, suppleant i Försvars- och trafikutskotten och Anette Åkesson, M, suppleant i Social och Finansutskotten
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Automation och AI, både som hot och/eller möjlighet


19 oktober

Vi träffade: Anna Strandbacke, inre marknadsråd, svenska representation i Bryssel
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: DSM


11 oktober

Vi träffade: Peter Eriksson, Digitaliseringsminister
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Bredbandsforums styrgrupp, bredbandsutbyggnaden


9 oktober

Vi träffade: Annelie Roswall Ljunggren, Statssekreterare hos civilminister  Ardalan Shekarabi.
IT&Telekomföretagens representerades av: Lars Lundberg 
Mötet handlade om: Hur kan IT&Telekomföretagen bidra till ökad förståelse av digitaliserings för och nackdelar


6 oktober

Vi träffade: Teres Lindberg (S) , suppleant i Försvars- och trafikutskotten.
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Automation och AI, både som hot och/eller möjlighet


29 september

Vi träffade: Sara Andersson, chef samhällsfrågor PTS
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Bredbandsutbyggnaden och Trafikverkets långa handläggningstider


26 september

Vi träffade: Alf Karlsson, statssekreterare hos digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) med tjänstemän
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds och Lars Lundberg
Mötet handlade om: Nordiska Ministerrådet


20 september

Vi träffade: Jimmy Jansson, kommunalråd Eskilstuna
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Presentation av kompetensbrist inom digitalisering 


15 september

Vi träffade: Bertil Ahnborg, hovrättsråd vid Svea hovrätt, särskild utredare
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen tillsammans med Amelie Berg och Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv, Fredrik Voltaire, Almega och Charlotte Olsson, Stockholms Handelskammare
Mötet handlade om: Utredningen om mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd för arbetskraftsinvandring


31 augusti

Vi träffade: Said Abdu, riksdagsledamot (L)
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Upphovsrätt och digitaliseringspolitik


29 augusti

Vi träffade: Olle Burell, Skolborgarråd Stockholms stad
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Stockholms stads programmeringskommission


22 augusti

Vi träffade: Matilda Hultgren och Oscar Berger, Justitedepartementet, samt Marie Wall, Susanna Jansson, Filippa Axencrantz och Charlotta Carlberg, Näringsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen i sällskap med Carl-Johan Hamilton, Ants, och Fredrik Voltaire, Almega
Mötet handlade om: Diskussion kring problematik rörande utvisningar av arbetskraftinvandrare


16 augusti

Vi träffade: Alf Karlsson, statssekreterare hos digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) med tjänstemän
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds och Lars Lundblad
Mötet handlade om: Nordiska Ministerrådet


4 juli

Vi träffade: Erik Ottosson, riksdagsledamot (M)
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Digitaliseringspolitik


3 juli

Vi träffade: Anna-Maria Corazza-Bildt, EU-parlamentariker (M)
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: ePrivacy-förordningen


16 juni

Vi träffade: Vincenzo Spieza, Laurent Bernat och David Gierten, tjänstemän från OECD samt Nicklas Liss-Larsson, Näringsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds, Lars Lundberg, Fredrik von Essen, David Mothander
Mötet handlade om: OECD-rapport om digitalisering


15 juni

Vi träffade: Justitiedepartementet som representerades av Catharina Espmark (S), statssekreterare, Amina Lundqvist, enhetschef  och Patrik Sundberg, rättssakkunnig
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Upphovsrätt


2 juni

Vi träffade: Christian Nilsson, senior legal advisor, Patent- och registreringsverket, PRV
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Upphovsrätt


1 juni

Vi träffade: Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket (telefonmöte)
IT&Telekomföretagen representerades av: David Mothander och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Trafikverkets handläggningstider


31 maj

Vi träffade: Anna Sööder och Niklas Briselius, departementssekreterare på Kulturdepartement
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Upphovsrätt


30 maj

Vi träffade: Dan Sjöblom, Generaldirektör PTS, och Catarina Wretman, Ställföreträdande generaldirektör  PTS
IT&Telekomföretagen representerades av: David Mothander och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Bredbandsutbyggnad, Trafikverkets handläggningstider och 700MHz-bandet


29 maj 

Vi träffade: Darja Isaksson och Anna Felländer, Digitaliseringsrådet
IT&Telekomföretagen representerade av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Hur kan Sverige bli bättre på digitalisering och välfärdsteknologi


22 maj 

Vi träffade: Olle Burell, skolborgarråd (S) Stockholm
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Samverkansaktiviteter mellan skola och IT-bransch, som del i samarbetsnätverket Stockholm IT Region


19 maj

Vi träffade: Anna Wibom, Bredbandsforums kansli, Elin Emsheimer, Post- och telestyrelsen​, PTS och Stina Levin, PTS
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Trafikverkets handläggningstider


19 maj

Vi träffade: Alf Karlsson (MP) och Mikael Ljungblom (MP), Näringsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: David Mothander, Lars Lundberg, Pär Nygårds
Mötet handlade om: Digitaliseringsstrategin, Nordiska ministerrådet


18 maj

Vi träffade: Sigurd Heuman, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell och Pär Nygårds
Mötet handlade om: Datalagringsutredningen


18 maj       
Vi träffade: Lennart Axelsson (S) Socialutskottet
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Välfärdsteknologi 


17 maj      

Vi träffade: Monica Green (S) Finansutskottet
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: IT-upphandling 


11 maj        

Vi träffade: Lawen Redar, riksdagledamot Justitieutskottet
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Välfärdsteknologi


2 maj

Vi träffade: Bredbandsforums Nystartsgrupp
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Hinder för att nå regeringens bredbandsmål


28 april

Vi träffade: Percy Hartoft, Försvarsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: David Mothander och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Framtida blåljusnät


27 april   

Vi träffade: Anette Åkesson, (M) Social och Finansutskotten och Teres Lindberg (S) Trafik och Försvarsutskotten
IT&Telekomföretagens representerades av: Lars Lundberg och David Mothander
Mötet handlade om: Välfärdsteknologi


26 april

Vi träffade: Johan Forsell, riksdagsledamot (M) och Karin Sedvall, politisk sakkunnig (M)
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Diskussion tillsammans med Ulf Lindberg, Fredrik Voltaire och Cemille Üstun, Almega, kring utrikesföddas integration på arbetsmarknaden


25 april

Vi träffade: Minna Nyman, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ,MSB
IT&Telekomföretagen representerades av: David Mothander och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Framtida blåljusnät


24 april      

Vi träffade: Darja Isaksson, Digitaliseringsrådet
IT&Telekomföretagens representerades av: Lars Lundberg
Möte handlade om:  X-Road , (Estlands nationella plattform för informationsutbyte) och om att genomföra ett kommande seminarie om plattformen.


19 april

Vi träffade: Susanna Jönsson, riksdagsledamot (C) och Caspian Rehbinder, politisk sakkunnig (C)
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen​
Mötet handlade om: Diskussion tillsammans med Ulf Lindberg, Fredrik Voltaire och Cemille Üstun, Almega, kring utrikesföddas integration på arbetsmarknaden


5 april

Vi träffade: Mathias Tegnér och Teresa Carvalho, (S)-ledamöter i riksdagens socialförsäkringsutskott
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Diskussion tillsammans med Fredrik Voltaire och Cemille Üstun, Almega, kring utrikesföddas integration på arbetsmarknaden


29 mars

Vi träffade: Catharina Espmark, statssekreterare (S), Amina Lundqvist och Anna Enbert, Justitiedepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Blockeringsdomen mot Bredbandsbolaget


29 mars

Vi träffade: Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare hos Ardalan Shekararbi (S)IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Digitalt först, regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige


22 mars

Vi träffade: Alf Karlsson, statssekreterare (MP) 
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg och Sofia Yngwe
Mötet handlade om: Digitaliseringsrådet och Regeringens Digitaliseringsstrategi 


20 mars

Vi träffade: Fredrik Malm, riksdagsledamot (L), ansvarig migrations- och integrationspolitiska frågor
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Diskussion tillsammans med Fredrik Voltaire, Almega, kring utrikesföddas integration på arbetsmarknaden


16 mars

Vi träffade: Ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Lunchmingel arrangerat av Svenskt Näringsliv


28 februari

Vi träffade: Anette Åkesson, riksdagsledamot (M) och Teres Lindberg, riksdagsledamot (S)
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg och Sofia Yngwe
Mötet handlade om: Kunskapshöjning inom välfärdsteknologi/digitalisering av vård och omsorg


17 februari

Vi träffade: Alf Karlsson, statssekreterare (MP) och Mikael Ljungblom, politiskt sakkunnig (MP)
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Regeringens Digitaliseringsstrategi 


15 februari

Vi träffade: Jennie Nilsson (S), Ingemar Nilsson (S), Per-Arne Håkansson (S), Mattias Jonsson (S), Hanna Westerén (S) ledamöter i Riksdagens näringsutskott, samt Maria Hjelm (S) vid Socialdemokraternas riksdagskansli.
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Upphovsrätt 


14 februari

Vi träffade: Anna Hagvall, Stockholms läns landsting
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen och Hållbarhetsrådet
Mötet handlade om: Diskussion kring krav på uppföljning av socialt ansvar i leverantörskedjan vid offentlig upphandling


9 februari

Vi träffade: Daniel Forslund (L),  Innovationslandstingsråd Landstingsråd, Stockholms Läns Landsting
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Landstingets strategier och arbete med välfärdsteknologi 


8 februari

Vi träffade: Anders Ygeman, inrikesminister (S), Johan Moström, politisk sakkunnig (S) och Daniel Bergvall, Justitiedepartementet 
IT&Telekomföretagen representerades av: Anne-Marie Fransson, Kajsa Frisell och Pär Nygårds
Mötet handlade om: Datalagring


1 februari

Vi träffade: Anders Åkesson, riksdagsledamot (C)
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Digital infrastruktur


26 januari

Vi träffade: Rasmus Ling, riksdagsledamot (MP)
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Upphovsrätt


18 januari

Vi träffade: Bredbandsforums Nystartsgrupp
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Hinder för att nå regeringens bredbandsmål


17 januari
Vi träffade: Peter Karlberg och Lars Lingman , Skolverket
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen samt Örjan Johansson, Atea, Lars Wiigh, IBM, Joke Palmkvist, Microsoft, Per Grape, One Agency, Carina Wiman, Tieto och Beatrice Silow, Sigma IT Consulting
Mötet handlade om: Skoldigitalisering och ledarskap


12 januari

Vi träffade: Johann Saastamoinen och Björn Thegeby, EU Kommissionen, DG Connect
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Digital infrastruktur


12 januari

Vi träffade: Linda Kullberg, Anders Olin, Kansliråd, Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Datarådet (Pär Nygårds, IT&Telekomföretagen, Elisabeth Ekstrand, IIS (ordf); Rene Summer, Ericsson; Patrik Hiselius, Telia)
Mötet handlade om: Upphovsrätt och den digitala inre marknaden


11 januari

Vi träffade: Alf Karlsson, statssekreterare (MP), Mikael Ljungblom, politiskt sakkunnig (MP), Anders Hektor, Näringsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke, Anne-Marie Fransson
Mötet handlade om: Regeringens Digitaliseringsstrategi 


11 januari

Vi träffade: Helena Strömbeck mfl, Ämnesråd, Enheten för digitalisering, Näringsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds, Ellinor Bjennbacke, Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Digitaliseringsfrågor och digitala inre marknaden  


10 januari

Vi träffade:Daniel Forslund (L),  Innovationslandstingsråd Landstingsråd, Stockholms Läns Landsting
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Samverkan kring välfärdsteknologifrågor


2016

13 december

Vi träffade: Socialförsäkringsutskottet som representerades av Eva Lindh (S), Phia Andersson (S), Patrik Engström (S), Kerstin Nilsson (S), Carina Ohlsson (S), Mathias Tegnér (S), Maria Ferm (MP) och Yilmaz Kerimo (S) 
IT&Telekomföretagen representerades av: Carl-Johan Hamilton, Ants, ordförande IT-kompetensrådet och Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Arbetskraftsinvandring


8 december

Vi träffade: Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP)
IT&Telekomföretagen representerades av: Anne-Marie Fransson, Ellinor Bjennbacke, Pär Nygårds
Mötet handlade om: Alumniträff för IT&Telekomföretagens tankesmedja Digital Utmaning


2 december

Vi träffade: Bredbandsforums Nystartsgrupp
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Hinder för att nå regeringens bredbandsmål


1 december

Vi träffade: Clara Lindblom (V), äldre och personalborgarråd, Stockholms stad 
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Välfärdsteknologi 


1 december 

Vi träffade: Teres Lindberg (S), riksdagsledamot 
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Välfärdsteknologi 


28 november

Vi träffade: Mikael Ljungblom, politisk sakkunnig hos Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP)
IT&Telekomföretagen representerades av:IT&Telekomföretagens kansli
Mötet handlade om: Regeringens digitaliseringsstrategi


24 november

Vi träffade: Anders Åkesson (C), riksdagsledamot
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Bredband på landsbygden


14 november

Vi träffade: Trafikverket
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Myndighetens handläggningstider som hinder för bredbandsutbyggnaden


14 november

Vi träffade: Trafikverket
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Myndighetens överkapacitet i fibernäten


14 november 

Vi träffade: Teres Lindberg (S) riksdagsledamot 
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Välfärdsteknologi 


3 november

Vi träffade: Gunnar Hökmark (M), EU-parlamentariker
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Telekomreglering


24 oktober

Vi träffade: Niklas Johansson (S), statssekreterare hos näringsminister Mikael Damberg
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen och Hans Wendschlag, HPP
Mötet handlade om: Effekterna av den av regeringen föreslagna kemikalieskatten


21 oktober

Vi träffade: Bredbandsforums Nystartsgrupp
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Hinder för att nå regeringens bredbandsmål


14 oktober

Vi träffade: Näringsdepartementets referensgrupp
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Reglering av elektronisk kommunikation


12 oktober

Vi träffade: Darja Isaksson, ledamot regeringens Innovationsråd
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Hur vi ska få ökad förståelse för digitalisering och Välfärdsteknologi 


11 oktober

Vi träffade: Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot 
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen och Hans Wendschlag, HPP
Mötet handlade om: Effekterna av den av regeringen föreslagna kemikalieskatten


11 oktober

Vi träffade: Fredrik Christensson  (C), Riksdagsledamot Västra Götalands län
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Digitalisering och välfärdsteknologi


10 oktober

Vi träffade: (S)-riksdagsmännen Serkan Köse, Börje Vestlund, Teres Lindberg, Lawen Redar, Emanuel Öz, Anders Österberg, Åsa Westlund, Anna Vikström och Mathias Tegnér
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Digitalisering och Stockholms konkurrenskraft, arrangerat av Svenskt Näringsliv och SUP 46


3 oktober 

Vi träffade: Statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren 
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Digitalisering och välfärdsteknologi


29 september

Vi träffade: Lena Carlsson, chefsstrateg digitalisering, Tillväxtverket
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Kunskapshöjande insatser om digitalisering  


29 september

Vi träffade: Folke K Karlsson, utredningssekreterare, Justitiedepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke, Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Utredning om framtida kommunikationslösningar


27 september

Vi träffade: Håkan Hallstedt, särskild utredare, Spellicensutredningen (Fi 2015:11)
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds
Mötet handlade om: Spellicensutredningen


26 september

Vi träffade: Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, Stockholms läns landsting och SKL/Kommentus
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen och Hållbarhetsrådet
Mötet handlade om: Diskussion kring vägledning rörande sociala krav i upphandling


26 september
Vi träffade: Alf Karlsson, statssekreterare (MP), Näringsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke, Anne-Marie Fransson
Mötet handlade om: Bredbandsstrategi och Digital strategi för Sverige


26 september

Vi träffade: Bredbandsforums Nystartsgrupp
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Hinder för att nå regeringens bredbandsmål


16 september
Vi träffade: Anders Hektor mfl. Näringsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke, Pär Nygårds
Mötet handlade om: Upphovsrätt, innehåll på nätet och dataskyddsfrågor 


12 september

Vi träffade: SKL, E-hälsomyndigheten, Inera, Swedish Medtech, Socialstyrelsen, Vinnova
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke
Mötet handlade om: Styrgruppen för gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet (vård och omsorg)


2 september

Vi träffade: Lina Martinson, projektledare, Miljödepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke
Mötet handlade om: Regeringens samverkansprogram för ”Smarta städer”


19 augusti

Vi träffade: Olle Burell, Skolborgarråd Stockholms stad
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Stockholms stads programmeringskommission, uppstartsmöte


19 augusti

Vi träffade: Vårdförbundets Vice ordförande Ann Johansson 
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Digitalisering


10 juni

Vi träffade: Helena Hånell McKelvey, Marcus Boklund, Andreas Dahlqvist , Helena Strömbäck och Susanna Mattson på Näringsdepartementet
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Konsumentskydd


27 maj 2016
Vi träffade: Kristina Loboda, Kommerskollegium
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om:Standardiseringsfrågor och EU


26 maj 2016
Vi träffade: Fredrik Frimodig, CIO på ehälsomyndigheten 
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Standardisering inom IT området


12 maj 2016
Vi träffade: Ulrika Hektor Utbildningsansvarig - verksamhetsutvecklare hos Liberalerna Stockholm
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Välfärdsteknologi


23 maj 2016
Vi träffade: Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping
IT&Telekomföretagen representerades av: Lars Lundberg
Mötet handlade om: Digitalisering inom vård och omsorg samt frågan om hur Sverige ska kunna
bli ledande inom det digitala området igen


9 maj 2016
Vi träffade: Emma Närvä och Johan Hansson, konkurrensavdelningen, PTS
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds och Kajsa Frisell
Mötet handlade om: Nätneutralitet


2 maj 2016
Vi träffade: Claes Johansson, Regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen i Stockholms län
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell 
Mötet handlade om: Bredbandsutbyggnad och regional handlingsplan för Stockholms län.


24 april 2016
Vi träffade: Lena Carlsson, Chefsstrateg – digitalisering, Tillväxtverkets
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke
Mötet handlade om: Tillväxtverkets digitaliseringssatsningar och prioriteringar. 


20 april 2016
Vi träffade: PTS som representerades av tf generaldirektör Catarina Wretman, avdelningschef Rikard Englund, enhetschef Kristina Mellberg och jurist Maria Wieslander                      
IT&Telekomföretagen representerades av: Kajsa Frisell, Ellinor Bjennbacke och Anne-Marie Franssson 
Mötet handlade om: SKLs initiativ till förändrad överenskommelse om principer för kommunala insatser på bredbandsområdet.


19 april 2016
Vi träffade: David Harrby, rådgivare, svenska representationen i EU                        
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds    
Mötet handlade om: Digital Single Market och upphovsrätt.


19 april 2016
Vi träffade: Anna Maria Corazza Bildt, MEP, EPP-gruppen, EU-parlamentet                        
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds 
Mötet handlade om: Digital Single Market, upphovsrätt och IT-säkerhet. 


19 april 2016
Vi träffade: Max Andersson, MEP, Gruppen de Gröna, EU-parlamentet                    
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds  
Mötet handlade om: Digital Single Market och upphovsrätt. 


19 april 2016
Vi träffade: Olle Ludvigsson, MEP, S&D-gruppen, EU-parlamentet                    
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds 
Mötet handlade om: Digital Single Market och upphovsrätt.


18 april 2016
Vi träffade: Gunnar Hökmark, MEP, EPP-gruppen, EU-parlamentet                    
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds 
Mötet handlade om: Digital Single Market och Upphovsrätt.


18 april 2016
Vi träffade: Franziska Neher, policy advisor EPP-gruppen, EU-parlamenetet                     
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds    
Mötet handlade om: Digital Single Market och Upphovsrätt.


18 april 2016
Vi träffade: Lindsey Gilbert, policy advisor ECR-gruppen, EU-parlamentet                      
IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds   
Mötet handlade om: Digital Single Market och Upphovsrätt 


18 april 2016
Vi träffade: Thomas Ewert, Annelie Andersson, policy officers, DG Connect, EU-kommissionen             IT&Telekomföretagen representerades av: Pär Nygårds  
Mötet handlade om: Digital Single Market och Upphovsrätt.


16 april 2016
Vi träffade: Patrik Sundström, Åsa Zetterberg, Sara Meunier, SKL/Inera                      
IT&Telekomföretagen representerades av: Ellinor Bjennbacke, Lars Lundberg    
Mötet handlade om: Gemensamma standarder på välfärdsteknologiområdet.


15 april 2016
Vi träffade: Camilla Waltersson Grönwall (M), riksdagsman och utbildningspolitisk talesperson, och Cecilia Dalman Eek (S), göteborgspolitiker med inriktning mot utbildning.
IT&Telekomföretagen representerades: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Utbildningsinsatser mot kompetensbristen. Läs mer om detta i blogginlägget Skolans digitalisering får äntligen den uppmärksamhet den förtjänar!.


14 april 2016
Vi träffade: Marie Wall, startup-ansvarig på Näringsdepartmentet.
IT&Telekomföretagen representerades av: Fredrik von Essen
Mötet handlade om: Villkoren för nystartade tjänsteföretag i Sverige.