IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan

IT&Telekomföretagen är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Vår rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass!

roger-soderberg-med-citat Telekområdet.jpg

IT&Telekomföretagen har just nu följande medlemsråd:

IT-kompetensrådet 

Rådet samlar företag som vill arbeta kring frågor som rör vilka sorters IT-kompetens som långsiktigt kommer att behövas. Rådet ska även vara en kontakter mellan näringsliv och utbildningssektorn.

Fredrik von Essen arbetar som näringspolitisk expert med frågor som rör IT-branschens kompetensbehov ansvarar för IT-kompetensrådet.

IT-kompetensrådet - utökad information


Telekområdet

Telekområdet (tidigare Kommunikationsrådet) samlar medlemmar som är intresserade av allt från digital infrastruktur till telekomreglering. Mötena brukar hållas hos våra medlemsföretag. 

Kajsa Frisell näringspolitisk expert inom telekom på IT&Telekomföretagen ansvarar för Telekområdet.

Telekområdet - utökad information


Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet arbetar med att synliggöra vår branschs hållbarhets- och CSR-arbete, genom att lyfta fram goda exempel och sprida erfarenheter från våra medlemsföretag.

Fredrik von Essen näringspolitsik expert inom hållbarhet och IT-branschens kompetensbehov ansvarar för Hållbarhetsrådet.

Hållbarhetsrådet- utökad information 


Rådet för betal- och kassasystem

Rådet för betal- och kassasystem samlar framförallt företag som levererar betalsystem för kontanthandeln och återförsäljare av kassaregister och kontrollenheter.

Nils Weidstam ansvarar för Rådet för betal- och kassasystem 

Rådet för betal- och kassasystem- utökad information


Rådet för offentlig marknad

Rådet för offentlig marknad har till syfte att samordna alla frågor som är kopplade till den offentliga marknaden.

Lars Lundberg näringspolitisk expert med ansvar för frågor som rör välfärdsteknologi och upphandling ansvarar för Rådet för offentlig marknad.

Rådet för offentlig marknad - utökad information


Rådet för Välfärdsteknologi

Rådet vill vi erbjuda alla våra medlemmar som är intresserade av och arbetar med IT-tjänster för vård och omsorg och andra välfärdslösningar att träffas, för erfarenhets- och kunskapsutbyte och ge oss ännu bättre möjlighet att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning i frågorna är väl förankrat och faktaunderbyggt.

Lars Lundberg näringspolitisk expert med ansvar för frågor som rör välfärdsteknologi och upphandling ansvarar för Rådet för Välfärdsteknologi.

Rådet för Välfärdsteknologi- utökad information


 

Datarådet

Rådets övergripande syfte är att samordna IT&Telekomföretagens medlemmar som är intresserade av att arbeta med frågor kring datadriven innovation, digital samhällsutveckling och hur upphovsrätt och dataskydd anpassas till digitaliseringen.

Pär Nygårds arbetar på IT&Telekomföretagen som näringspolitisk expert med frågor som rör öppna data, internet och innovation ansvarar för Datarådet.

Datarådet - utökad information