#backakompetensinvandring du också!

IT&Telekomföretagen har nu i höst, tillsammans med en lång rad företrädare för både organisationer och företag, begärt svar på fem frågor till de migrationspolitiskt ansvariga rörande den inhumana och samhällsekonomiskt skadliga tillämpningen av arbetskraftsinvandringslagstiftningen. Frågorna ställdes dels genom ett öppet brev till Migrationsminister Morgan Johansson, Migrationsverkets tf GD Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets Rättschef Fredrik Beijer och Regeringens särskilde utredare Ingrid Utne samt i en debattartikel på DN Debatt onsdagen den 9 november.

Frågorna tar sin utgångspunkt i en rad uppmärksammade fall där arbetskraftsinvandrare från tredje land under året har utvisats på grund av bagatellartade misstag av tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Förfarandet innebär inte bara personliga tragedier för de individer som utvisats, utan också ett allvarligt hinder för våra företag som är beroende av en väl fungerande arbetskraftsinvandring för att bedriva verksamhet i Sverige, och ett hårt slag mot Sverige som talang- och kompetensattraherande nation.

Är du och ditt företag också berörda av problematiken och vill skriva under vårt upprop?

Kontakta Fredrik von Essen och sprid att du och ditt företag också vill #backakompetensinvandring!

Vi begär svar på följande frågor av de för migrationspolitiken ansvariga:

  1. På vilket sätt ligger myndighetstillämpningen i linje med arbetskraftsinvandringslagens syfte, att – på seriösa och kontrollerade villkor – främja talangtillförsel till branscher och sektorer med brist på arbetskraft?
  2. Givet arbetskraftsinvandringsregleringens främjande syfte, varför saknar Migrationsverket en servicefunktion som underlättar för framförallt mindre och medelstora företag att undvika att göra de misstag som man nu straffar deras invandrade medarbetare för?
  3. Varför tas inga skälighets- eller proportionalitetshänsyn i fråga om den effekt besluten har på de individer som drabbas?
  4. Vilka insatser görs för att synkronisera myndigheter, såsom Migrationsverket och Skatteverket, så att tillämpningen fungerar för den mycket viktiga koncerninterna arbetskraftsinvandringen?
  5. Hur kan vi vara säkra på att den nu pågående utredningen om arbetskraftsinvandringen verkar för att skälighetsbedömningar ska ingå i uppdraget?

Sedan artikeln publicerades har problematiken uppmärksammats av många fler, bland annat av Socialförsäkringsutskottet som den 10 november klubbade att de vill ha ett tilläggsdirektiv till den redan pågående utredningen om villkoren kring arbetskraftsinvandring. Detta må vara en delseger, men de fem frågorna är ännu obesvarade och vi fortsätter vår uppvaktning av berörda myndigheter!

Vi som begär svar:

Glenn Arnesen, vd IFS Scandinavia

Ulrik Bengtsson, vd Betsson

Nils Bildt, ordförande Teleopti

Jacob De Geer, vd och grundare Izettle

Sergio de Brito, vd Sogeti Sverige

Daniel Ek och Martin Lorentzon, grundare Spotify

Henrik Eskilsson, grundare och vd Tobii

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Carl-Johan Hamilton, vvd Ants, ordförande IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd

Anders Hamnes, vd Oneflow

Anna-Karin Hatt, vd Almega

Oscar Hedlund, vd Comparo

Per Helin, grundare och vvd Publit

Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen

Martin Jacobson, vd och grundare Supertext

Johan Johansson, vd 3

Per Johanson, vd Tieto

Axel Kling, vd Snow Software

Lars Kry, vd Sigma IT Consulting

Frederic Laziou, vd Tacton Systems

Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv

Alan Mamedi och Nami Zarringhalam, grundare Truecaller

Erik Matsgård, vd Wemore

Günther Mårder, vd Företagarna

Dinesh Nayar, vd och grundare Fyndiq

Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare

Elias Tavsan, vd 54u Fintech T2 (54u Group)

Lena-Liisa Tengblad, vd Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

Carl Tivelius, medgrundare Ferrologic

Henrik Tjärnström, vd Unibet Group

Leendert H. Venema, vd Capgemini Nordics

Monica von Schmalensee, vd White Arkitekter

Fredrik Wester, grundare och vd Paradox Interaktive

Fredrik Wetterhall, grundare och vd Optolexia

Klas Wåhlberg, förbundsdirektör Teknikföretagen