45 miljoner att söka genom SSF:s mobilitetsprogram

Nu kan du söka pengar från Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, för ökad rörlighet och samverkan mellan näringsliv och akademi. Det är två program som är öppna att söka till början av september; Industridoktorand och Strategisk mobilitet. Den typiska sökanden är en forskare eller utvecklingsingenjör som vill fördjupa sig och arbeta med ett projekt inom industrin, eller tvärtom.

Båda programmen utmärks av att de:

  • är enkla att söka
  • är årligen återkommande
  • har hög beviljandegrad
  • och du behöver inte vara doktor

Kort om Industridoktorand

Bidragsnivån är 2,5 Mkr/projekt och ska medfinansieras av företag med verksamhet i Sverige. SSF har avsatt 30 miljoner, vilket då räcker till 12 bidrag. Sista ansökningsdag är den 2 september.

Kort om Strategisk mobilitet

Varje bidrag täcker en forskare eller motvarande persons lön under 4-12 månaders utbytestjänstgöring inom något av stiftelsens ansvarsområden. SSF har avsatt 15 miljoner vilket brukar räcka till ungefär 15 bidrag. Sista ansökningsdag är den 10 september.

Fullständig utlysningstext för båda programmen hittar du på SSF:s hemsida.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. 

Aktuella högprioriterade områden för SSF är:

  • Livsvetenskaperna (Life Sciences)
  • Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna (Life Science Technologies)
  • Materialvetenskap och materialteknologier (Materials Sciences & Technologies)
  • Informations-, kommunikations- och systemteknik, IKST (Informations-, Communications- & Systems Technologies)
  • Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik (Computational Sciences and Applied Mathematics).