”Det räcker inte längre att bara prata om jämställdhet”

Ökad jämställdhet och större mångfald är en het fråga inom it-branschen. Men för att få till verklig förändring måste arbetsgivare och chefer ta ett större ansvar. – Om inte ledningen tror på förändringsarbetet kommer det inte hända någonting, säger Sofia Yngwe från IT&Telekomföretagen och kvinnliga nätverket 50/50-klubben till DN jobb.

Sofia Yngwe, kommunikationschef IT&Telekomföretagen

Den svenska teknik- och it-branschen blomstrar, och programmerare är numera en av de största yrkesgrupperna i landet. Men trots de stora framgångarna – och flera satsningar – råder det fortfarande brist på kvinnor inom den svenska it-branschen.

En av de grupper som arbetar för att öka medvetenheten om jämställdhet i tekniksektorn är 50/50-klubben, ett nätverk bestående av 200–300 kvinnor som är yrkesverksamma inom it- och telekombranschen. Gruppen bildades i Almedalen 2014 efter att ha konstaterat att det nästan uteslutande var män som satt med i panelsamtalen som handlade om it-branschen.

– Vårt mål är en jämställd it- och telekombransch med hälften kvinnor och hälften män på alla positioner, säger Sofia Yngwe, till vardags kommunikationschef på IT&Telekomföretagen.

Jämställdhet är i dag en fråga som är högt upp på de flesta företags agenda. Men för att få till en verklig förändring måste företagen börja arbeta mer aktivt med frågan.

– Företagsledningar måste engagera sig och skaffa sig kunskap om varför det är ett problem med kvinnobristen, och ha en plan för vad man ska göra åt det. Den här förändringen är inget som sker av sig själv. Det går inte att bara prata längre – nu måste saker förändras, säger Sofia Yngwe.

Hon poängterar att jämställdhetsproblematiken genomsyrar hela samhället och inte är fråga som är isolerad till it-branschen. Men för it-företagen är det också en rent affärs­kritisk framtidsfråga att arbeta för att alla ska samma möjligheter. Fortsätt läsa hela artiklen publicerad i DN 2016-08-28 här