Ängdala Skolor i Vellinge kommun får Surfa Lugnt-priset 2013 för Ängdala Online

Efter en omröstningsfas och juryval har Ängdala Skolors projekt Ängdala Online utsetts till Sveriges bästa nätsatsning för att unga och vuxna ska mötas kring internet. Surfa Lugnt-priset på 25 000 kronor delas ut idag i samband med att Safer Internet Day manifesteras i stora delar av Europa.

Ängdala Skolor har en handlingsplan – Ängdala Online – som ska öka elever och vuxnas kunskaper kring nätet och som anpassas efter elevernas årskurser. Projektet bjuder in till diskussioner om integritet, gränssättning, sexualitet och relationer via internet samt vett och etikett där arbete mot nätkränkningar ingår.

Skolpersonalen har fortbildningsdagar med olika teman och frågeställningar kring internet, till exempel ”Ungas internetvardag” och ”Sociala medier i undervisningen” och både skolans kurator och bibliotekarie finns tillgängliga på Facebook och andra sociala mötesplatser. Varje år arrangeras en föräldraträff inom Ängdala Online där unga och internet diskuteras för att utbilda och stötta föräldrarna i deras förståelse och tankesätt kring sina barns liv på internet.

Surfa Lugnt pristagare 2013

Surfa Lugnt pristagare 2013

Om Surfa Lugnt-priset

Surfa Lugnt-priset är på 25 000 kronor och uppmärksammar positiva internetsatsningar som
främjar kommunikation och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på nätet. Priset delas ut
årligen i samband med Safer Internet Day.

Via en öppen nomineringsfas föreslås organisationer som framgångsrikt har arbetat i den
riktningen, och dessa deltar i en omröstningsfas på Surfa Lugnts hemsida.

Efter röstningsförfarandet går de tre organisationer som har fått flest röster vidare till en
juryomröstning där pristagaren utses. Juryn består av Surfa Lugnts styrelse.

Läs mer om på Surfa Lugnts webbplats.