IT&Telekomföretagens årsmöte 2013

IT&Telekomföretagens årsmöte äger i år rum den 16 maj 2013 i Summit Hightechs lokaler, Sveavägen 9-11 i Stockholm.

Temat för i år är: Hur kan välfärdsteknologin lösa framtidens samhällsutmaningar?

I dagarna har Framtidskommissionen presenterat sin slutrapport. Regeringen har identifierat fyra utmaningar som kommissionen har tittat närmare på: En åldrande befolkning, Delaktighet och jämställdhet, Grön tillväxt och Rättvisa och sammanhållning.

Petter Hojem, ämnessakkunnig på Framtidskommissionen, bjuds in för att presentera de slutsatser man kommit fram till. Presentationen följs av en debatt kring lösningar på dessa problem: hur kan välfärdsteknologin bidra till att lösa framtidens samhällsutmaningar?

Som vanligt föregås den öppna seminariedelen av själva stämmoförhandlingarna dit medlemmar är välkomna. Stämmohandlingarna kommer att publiceras på IT&Telekomföretagens webbplats under april månad.

Program:

(OBS! Notera förändrade tider jämfört med föregående år)

11.00-12.00 Formellt årsmöte (endast för medlemmar)
12.00-13.00 Seminarium (även icke medlemmar inbjuds) inkl. lättare wrap-lunch.

  • Petter Hojem, ämnessakkunnig, Framtidskommissionen, presenterar kommissionens slutrapport.
  • Debatt: Hur kan välfärdsteknologin lösa framtidens samhällsutmaningar?

Åsa Landén Eriksson, VD, Enfo Pointer AB
Per Adolfsson, VD, Microsoft AB
Petter Hojem, Framtidskommissionen
Mikael von Otter, IT&Telekomföretagen

Moderator är Anne-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen

Anmäl dig här!