Branschnytt från IT&Telekomföretagen

Nu har vi publicerat det första numret av "Branschnytt från IT&Telekomföretagen".

Några gånger per år kommer vi att via Branschnytt samla information kring vårt näringspolitiska arbete och sammanfatta de aktiviteter vi genomfört och planerar att genomföra den närmsta tiden. Branschnyheterna går ut till alla våra medlemmar.

Ta del av vårt första nummer här!