En utbildningspolitik för främjande av digital kompetens

Den 5 september besökte IT&Telekomföretagen Utbildningsdepartementet och de bägge statssekreterarna, Bertil Östberg och Peter Honeth, för att diskutera branschens kompetensbehov och vikten av tydliga, nationella ambitioner rörande digitala verktyg och lärresurser i skolan.

Ta del av de konkreta förslag som vi framförde vid vårt möte via länken till höger.