IT-konsultindex Q2 2013

SCB publicerade den 30 juli IT-konsultindex för andra kvartalet 2013.

Indexet visar på en ökning med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal.

Läs mer om IT-konsultindex på vår webb.