Bättre offentliga IT-affärer - webbsänt seminarium

Med anledning av vår kommande rapport: Bättre offentliga IT-affärer bjuder vi tillsammans med Stockholm IT Region in till frukostseminarium. Seminariet sänds live på webben via Stockholm IT Region.

Den undersökning som IT&Telekomföretagen genomförde under 2008 visade att det fanns omfattande klagomål på hur den offentliga upphandlingen fungerade. Vi har nu genomfört en ny undersökning för att se om medlemmarna upplever någon förbättring. Tyvärr kvarstår samma kritik. Detta trots att det sedan förra undersökningen genomförts både lagändringar och ökade tillsynsmöjligheter för Konkurrensverket. I debatten får ofta lagen om offentlig upphandling (LOU) skulden för att det inte fungerar, men de problem våra medlemmar pekar på är snarare kopplade till bristande förberedelser, avsaknad av dialog och dålig uppföljning. Sådant som går att förbättra inom ramen för befintlig lagstiftning.

Medverkande:

Ulla Hamilton, företagarborgarråd, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd.
Daniel Moius, Enhetschef vid enheten för upphandling och konkurrens, Stockholms stad.
Hans Sundström, Enhetschef vid enheten för IT-upphandling, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.
Viktor Morawski, Upphandlingschef, Södertörns upphandlingsnämnd (Haninge och Nynäshamns kommun).
Lars Hultman, Kundansvarig offentlig sektor, Telemanagement Sverige AB
Eva Sjöström, tf Chef upphandling, ATEA Sverige AB

Moderator: Magnus Höij, Chefredaktör, IDG

Tid: 8:30-10:00

Bättre offentliga IT-affärer - webbsändning