IT&Telekomföretagen startar ”Arena Välfärdsteknologi - för en bättre och mer effektiv vård och omsorg”

Traditionellt har vi kallat denna typ av gruppering för medlemsråd. För Arena Välfärdsteknologi är ambitionen ett bredare deltagande vilket gör det befogat att använda begreppet arena.

Deltagare bör vara beslutsfattare eller strateger inom affärsområdet. Till arenan kan knytas andra företag, organisationer och i mån av intresse myndigheter som arbetar inom området.

Välfärdssektorn möter många utmaningar, samtidigt som det förefaller vara en sektor i samhället som inte tillvaratar den nytta som IT och telekom kan ge.

IT&Telekomföretagen har under de senaste åren drivit frågor kring välfärdsteknologi, med politiker, i media och i seminarier och debatter. Gensvaret är oftast mycket positivt, och det finns i allmänhet en gemensam syn att det finns en stor potential för IT – men att det samtidigt är svårt att förändra strukturer som står i vägen.

På webbplatsen www.valfardsteknologi.se har IT&Telekomföretagen samlat ett antal goda exempel från olika delar av samhällets sektorer. Vi vill nu gå vidare, och samla branschen i en ”arena” där vi också kommer att bjuda in kunder, andra relevanta organisationer, andra företag  med flera.

I bilagan som finns att ladda ner till höger finns en beskrivning av arenans tänkta syfte med mera.

Ett första uppstartsmöte äger rum:
onsdag den 6 februari kl 09.00 – 11.00.

Mötet kommer att äga rum i Stockholm.

Om deltagande är intressant för ditt företag eller om du har frågor, kontakta Mikael von Otter, IT&Telekomföretagen via mail mikael.vonotter@almega.se eller telefon +46 8 7627056. Vi behöver din intresseanmälan senast fredag den 1 februari.