IT&Telekomföretagen startar branschråd för öppna data

I syfte att främja en ökad tillgång till offentligägd data på marknaden har IT&Telekomföretagen startat upp ett nytt branschråd.

Rådet har ett uttalat fokus på de kommersiella aspekterna av öppna data.

– Branschen har etablerat rådet i syfte att bli den självklara samtalsparten för offentlig sektor avseende de kommersiella aspekterna och möjligheterna med öppna data, säger Henrik Gavelli, nytillträdd rådsordförande tillika vd på Generic. Vi är övertygade om att en ökad tillgänglighet på öppna data skapar en större, mer värdefull informationsmarknad såväl som en ökad samhällsekonomisk nytta, avslutar Henrik Gavelli.

De övergripande målsättningarna för rådet är att;

·  Etablera en branschgemensam syn på möjligheter och utmaningar

·  Främja samverkan med relevanta aktörer inom offentlig sektor och näringsliv

·  Verka för gemensamma definitioner och standarder inom området

·  Vara den naturliga samtalspartnern och remissinstansen rörande kommersiell användning av öppna data

Rådet består idag av medlemsföretag från IT&Telekomföretagens samt andra berörda företag, vilka har möjlighet att delta mot tecknande av ett s.k. nätverkspartneravtal.

– För att ge rådet god representativitet har vi valt att öppna upp möjligheten för fler än bara ICT-företag att delta. Det hoppas vi ska bidra till att göra rådet till den självklara diskussionsplattformen för kommersiella frågor avseende öppna data, säger Pär Nygårds, näringspolisk expert, IT&Telekomföretagen.

Läs mer om rådet här.