Ny IT-statistik

Som ett led i vårt arbete att tydliggöra IT-branschen och dess utveckling, har vi tagit fram webbplatsen itstatistik.se. Webbplatsen är nu uppdaterad med ny statistik gällande 2012. Där hittar du basfakta rörande antal företag, anställda, storlek och omsättning. Siffror som sammantaget påvisar en framgångsrik bransch.

IT och telekommunikationer har varit en starkt bidragande orsak till Sveriges tillväxt och produktivitetsutveckling. Vår bransch utvecklar inte bara framtiden, utan sysselsätter också en stor mängd människor.

Ta del av statistiken i sin helhet och gör jämförelser på www.itstatistik.se