Nytt avtal för nätverkspartners

IT&Telekomföretagen har tagit fram ett partneravtal för företag som på grund av annan branschtillhörighet eller andra skäl inte kan vara medlemmar.

Syftet är att erbjuda utomstående företag en möjlighet mot avgift att delta i IT&Telekomföretagens olika nätverk, exempelvis rådsverksamheter. 

Nätverkspartners får även rabatt på IT&Telekomföretagens standardavtal. 

Är du intresserad? Kontakta June Mohns.