Regeringen tillsätter ordförande till Digitaliseringskommissionen

Regeringen har idag beslutat att tillsätta Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion på KTH, som ordförande till Digitaliseringskommissionen.

Digitaliseringskommissionen ska bland annat arbeta med att synliggöra nyttan av digitaliseringen och användningen av IT i samhället, inte minst genom att visa på goda exempel. Detta ska ske i förhållande till det IT-politiska målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Läs mer om regeringens sammanhållande IT-politiska strategi: It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige på regeringens webbplats