Regeringen utser ledamöter till Användningsforum

Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen, har utsetts att ingå i Regerigens Användarforum som ska bli en plattform för en kontinuerlig dialog på hög strategisk nivå om tillgänglighet till och användbarhet av IT.

Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen, har utsetts att ingå i Regerigens Användarforum. Användningsforumet ska arbeta med hur användbarhet och tillgängligheten till IT kan öka. Forumet ska peka ut utvecklings- och förbättringsprocesser som har ett användarperspektiv och där användartester finns med i processen. Deras arbete ska komplettera det övriga IT-politiska arbetet som pågår, inom e-förvaltning, nationell e-hälsa och funktionshinderspolitiken.

Läs mer om forumets uppdrag och ledamöter på regeringens webbplats