Trafikdatalagring

Lagen om trafikdatalagring gäller sedan 1 maj i år. Arbetet hos operatörerna pågår nu för att införa hanteringen i näten.

I samband med detta uppstår det frågor kring tolkning av vilken information som ska lagras. Det finns för närvarande inte enhetliga och samlade svar på dessa frågor vilket kan leda till olika tolkningar mellan operatörer.

För att underlätta och skapa en enhetlighet kommer IT&Telekomföretagen att starta en arbetsgrupp som ska samla dessa frågor och svar och göra dem tillgängliga för branschen. Ett första möte är planerat att hållas under september månad.