Uppdaterade siffror på itstatistik.se

På sajten finner du samlad statistikinformation kring IT-branschen och dess utveckling; antal företag, anställda, omsättning med mera.

På itstatistik.se presenteras även utvecklingen över de senaste fem åren och det går att jämföra med andra branscher för att sätta siffrorna i ett sammanhang.

Läs mer på itstatistik.se.