Vi gratulerar Magnus Petzäll - Årets tjänsteinnovationsfrämjare

Magnus Petsäll har av Centrum för Tjänsteforskning tilldelats priset Årets tjänsteinnovationsfrämjare.

Magnus Petzäll tilldelas priset för sitt arbete med att öka tillgängligheten till de stora datamängder som finns i svenska myndigheters register. I rollen som IT-direktör i Göteborgs Stad har Magnus tydligt visat hur öppen data kan nyttjas för innovativa tjänster bland annat genom att för en bred publik lyfta fram tjänster som baserats på öppen data, till exempel Trafiklab.se och West Coast TravelHack, en apptävling om hållbart resande.

Läs mer om Årets tjänsteinnovationsfrämjare på almegas blogg.