Valdebatt om framtiden

Kulturhuset i Stockholm, onsdagen den 18 augusti 2010

P.g.a. tekniska problem kom inte webbsändningen igång förrän en bit in i debatten. Vi ber om ursäkt för detta!

Del 1

Del 2

Kulturhuset, Studio 3, Stockholm

Deltagare:
Henrik von Sydow (M)
Per Bolund (MP)
Camilla Lindberg (FP)
Egon Frid (V)
Desirée Liljewall (S)
Lars-Axel Nordell (KD)
Henrik Hansson (C)

Moderator är Annika Dopping.

Samhället bygger alltmer på god tillgång till kunskap, information och elektronisk infrastruktur. IT-användning innebär enorma möjligheter
för tillväxt, välfärd, miljö, kultur och, ytterst, demokratins utveckling. Trots detta har få politiska initiativ tagits på senare år för att på allvar
förstå och förbereda framtidens informationssamhälle.

Av det skälet har vi velat få belyst hur partierna och deras ungdomsförbund ser på frågor kring elektroniska kommunikationer, dess användning
och konsekvenser för framtidens samhälle. Finns det intresse och förståelse när det kommer till att omsätta visioner till handling; att
öka IT-användandet i skolan, rädda klimatet eller fördjupa demokratin? Finns det några politiska skillnader? Är det skillnader generationerna
emellan?

Till grund för debatten ligger en enkät som samtliga riksdagspartier och deras ungdomsförbund besvarat.