Webbsändning från Almedalen: Hjälp med IT-tjänster i hemmet – rättighet eller lyx?

Ska RUT få sällskap av RIT? Politiker och näringslivsföreträdare diskuterar och debatterar kring förslaget om en utvidgning av hushållsnära tjänster i hemmet (RUT-avdrag), till att också inkludera IT-relaterade tjänster (RIT-avdrag).
Här kan du följa vårt seminarium från Almedalen.

 

Under seminariet kommer en ny Demoskopundersökning att presenteras, som påvisar svenska konsumenters intresse av att kunna köpa skattesubventionerade IT-tjänster. Politiker och näringslivsföreträdare diskuterar och debatterar kring förslaget om en utvidgning av hushållsnära tjänster i hemmet (RUT-avdrag), till att också inkludera IT-relaterade tjänster (RIT-avdrag) såsom installationshjälp, support etc.

Deltagare:
Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister (C)
Fredrik Karlsson, vice VD, Relacom
Stefan Bäcktorp, VD, Bredbandsgruppen
Curt Persson, Ordförande, PRO
Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega
Mats Pertoft, riksdagsledamot (MP)

Moderator: David Wästberg, Almega