Almegas verksamhet 2015

Efter ett spännande 2014 då organisation vässades inriktar Almega sig under 2015 på förberedelserna för Avtal 16, då så gott som samtliga kollektivavtal ska förhandlas om. Vi förstärker samordningen inom Almega och vi jobbar tillsammans med motparterna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tjänstesektorns möjligheter inför Avtal 16.

2015 är också året då Almega fördjupar kontakten med den fortfarande nya riksdagen. Alla behöver inse tjänsteföretagens viktiga bidrag till samhällsutveckling och tillväxt. Almegas uppgift att undanröja hinder för medlemsföretagen har fått en ny dimension i det förändrade politiska sammanhanget.

Under 2015 fortsätter även arbetet med att effektivisera och kvalitetssäkra den dagliga medlemsservicen genom bland annat ökad enhetlighet och samordning inom organisationen, tydligare ansvar och befogenheter samt bättre flexibilitet mellan enheterna. Vi ökar också takten i den digitala utvecklingen med syfte att få bättre ekonomi och användarvänlighet i de digitala tjänsterna.

Vi ska kunna erbjuda den allra bästa medlemsservicen.

Ta del av Almegas verksamhetsplan 2015 här.